Obvestilo

Vračilo učbenikov

Naročanje in vračilo učbenikov za naslednje šolsko leto bo potekalo zaradi posebnih ukrepov, ki še veljajo v šoli, malo drugače. Učbenike morate vrniti do konca pouka 24.6.2020. Tiste učbenike, ki jih potrebujete za popravne izpite / maturo, si lahko ponovno izposodite. Vračilo bo potekalo vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure...

Obvestilo

Javno naročilo – zbiranje ponudb: Izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja prostorov TŠC Maribor

Tehniški šolski center Maribor objavlja javno naročilo za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja prostorov TŠC Maribor. Naročnik zbira ponudbe za obdobje treh let in sicer od 1.8.2020 do 1.8.2023. Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene pogodbe za celotno obdobje. DOKUMENTACIJA: RAZPISNA DOKUMENTACIJA (podpisan PDF) VZOREC POGODBE OBRAZEC ZA PONUDBO PONUDBENI PREDRAČUN ESPD.XML Obravnavali bomo predračune, ki...

Obvestilo

Javno naročilo – zbiranje ponudb za dobavo blaga: Živila in prehranski izdelki po blagovnih skupinah – sklopih

Tehniški šolski center Maribor objavlja javni razpis za dobavo živil in prehranskih izdelkov po blagovnih skupinah – sklopih. Razpis zajema obdobje dveh let. Prijavite se lahko na enega ali več sklopov. DOKUMENTACIJA: RAZPISNA DOKUMENTACIJA POGODBA O DOBAVI BLAGA SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA POVABILO K ODDAJI PONUDBE VZORCI PREDRAČUNOV ESPD.XML Obravnavali bomo predračune, ki bodo vidni...

Obvestilo

Javno naročilo – zbiranje ponudb storitve gradnje: OBNOVA PARKETA V TELOVADNICI

DOKUMENTACIJA: SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA, POVABILO K ODDAJI PONUDBE. Obravnavali bomo predračune, ki bodo oddani preko portala EJN do predvidenega datuma in vidni na portalu EJN dne, 29.5. 2020 ob 12.01 uri. Rok za izvedbo del je takoj po podpisu pogodbe oziroma dogovorno z vodstvom šole, predvidoma v juliju 2020. Direktor: Darko Kukovec, univ. dipl. inž.

Obvestilo

Vpis v dijaške domove

Nov rok za oddajo prijave za vpis v dijaške domove je 11. maj 2020. https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523 Vsi prijavljeni učenci in dijaki, ki se bodo med 30. junijem in 6. julijem 2020 vpisali v srednje šole brez omejitve vpisa, se bodo do 6. julija 2020 lahko vpisali v dijaške domove brez omejitve vpisa. Študenti višjih strokovnih šol...

Obvestilo

Vpis v srednjo šolo 2020/21

VPIS V PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA IN SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA Zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 je sprejet novi rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v prvi letnik srednje šole za šolsko leto 2020/2021.   ROKI Učenci osnovnih šol oz. kandidati, ki se za vpis v 1. letnik srednje šole prijavljajo prvič, morajo prijavnico...

Obvestilo

Zapisnik sestanka Šolske komisije za zaključne izpite

Sklepi, ki so bili soglasno sprejeti, so: Kandidatom, ki so že opravili praktični del izpita ( izdelava izdelka oziroma opravljanje storitve ), se ta del ovrednoti v skladu s točkovnikom, ki je bil pripravljen ob izdaji sklepa. Sledi še oddaja dokumentacije oziroma poročila in zagovor. Za kandidate, ki še niso začeli z izvedbo praktičnega dela...