Obvestilo

Vpis v visokošolske in univerzitetne študijske programe

Prijavo za vpis v dodiplomske študijske programe kandidat odda elektronsko na spletnem portalu eVŠ v času odprtih prijavnih rokov. 1. Prijavni rok: 12. februar – 18. marec 2019 2. Prijavni rok: 22. avgust – 29. avgust 2019 Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 25. september – 26. september 2019 do 12. ure.   Prijavo...

Dan inovatorjev in raziskovalcev
Obvestilo

Dan inovatorjev in raziskovalcev

INOVACIJSKA IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST 2019 PREDSTAVITEV RN/IP Dne 28.2.2019 bo v predavalnici B-110 na TŠC Maribor potekala predstavitev RN/IP. Dijaki inovatorji in raziskovalci naše šole sodelujejo tudi na natečaju »Mladi za napredek Maribora«. Komisija v sestavi: Branko Bele, Mihael Kukovec, Vlasta Marjanovič, bo na podlagi predstavitve ocenila naloge. Vabljeni: Mentorji oddanih nalog, vodstvo šole, dijaki...

Obvestilo

Štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2019/2020

Srednja šola – vpis 2019/2020 ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2019/2020 lahko pridobili dijaki, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 prvič obiskovali 1. letnik izobraževalnega programa navedenega v razpisu...

Obvestilo

Erasmus mobilnost za 2. letnike SSI

Trenutno je odprt zadnji razpis za Erasmus mobilnost v mesecu marcu 2019! Rok za prijavo je 6.12.2018 do 24. ure na spletnem naslovu: http://www.movingeneration.net/en/portfolio-items/vet-ske/ Vetske promocija