Obvestilo

Začasno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo

Spoštovani dijaki in študenti, glede na izjemno resno epidemiološko situacijo in zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19 se bo na podlagi sklepa ministrice za izobraževanje, znanost in šport, z dne 14. oktobra 2020, od 19. oktobra 2020 do 25. 10. 2020 v srednji šoli in od 19. 10. 2020 do 1. 11. 2020...

Obvestilo

Banka idej

Namen razpisa je financiranje projektov mladih, ki omogočajo trajnostne spremembe v posamezni mestni četrti, krajevni skupnosti Mestne občine Maribor, še posebej na območju Kulturnega centra Pekarna. Projekti prav tako omogočajo in spodbujajo povezovanje in sodelovanje mladih, oživljajo mladinske aktivnosti, izboljšujejo kakovost življenja mladih in prebivalcev določene mestne četrti, krajevne skupnosti Mestne občine Maribor ali območja...

Obvestilo

Razpored pouka po učilnicah – 1. 9. 2020

PROGRAMI SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA – ŠTIRI LETNI PROGRAMI, PTI PROGRAMI    Razred Razrednik program ura / prostor 1.a/1 Dvoršič Suzana SSI – strojni tehnik ( STRT ) 8.00 / C 308 1.b/1 Brumec Zadravec Živa SSI – strojni tehnik ( STRT ) 8.00 / C 211 1.c/1 Oberški Željko SSI – tehnik mehatronike ( TMEH...

Obvestilo

Prevzem učbenikov

Učbenike za šolsko leto 2020/21 lahko predčasno prevzamete 25. 8., 26. 8., 27. 8. in 31. 8. 2020 od 8.00 do 10.00 ure v prostorih učbeniškega sklada. Ob prevzemu učbenikov potrebujete POTRDILO O PLAČILU IZPOSOJEVALNINE.