Obvestilo

Začasno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo

Spoštovani dijaki in študenti, glede na izjemno resno epidemiološko situacijo in zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19 se bo na podlagi sklepa ministrice za izobraževanje, znanost in šport, z dne 14. oktobra 2020, od 19. oktobra 2020 do 25. 10. 2020 v srednji šoli in od 19. 10. 2020 do 1. 11. 2020...

Obvestilo

Nošenje mask – sprememba odloka

Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je objavljen na spletni strani MIZŠ: https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/visjesolsko-strokovno-izobrazevanje/. Odlok velja od nedelje, 4. 10.2020. Študenti in predavatelji zaščitne opreme več ne potrebujejo tekom P/SV/LV, medtem ko je uporaba zaščitne opreme še vedno potrebna izven predavalnic, učilnic in delavnic.

Obvestilo

VRSTNI RED ZAGOVORA DIPLOMSKIH NALOG v sredo, 7. 10. 2020, ob 16:00 uri v učilnici A 305

Jan LESKOVAR (S-R)  (Uporaba FMEA metode na praktičnem primeru proizvoda iz avtomobilske industrije)  Komisija: mag. Leon PERNAT – predsednik mag. Leon ŠUNTNER – mentor, član Dragan GOGIĆ, mag. – član   Jernej KESAK (S-R) (Konstruiranje naprave drozgalnik in pecljalnik z električnim pogonom) Komisija: Dragan GOGIĆ, mag. – predsednik mag. Leon PERNAT – mentor, član Srečko FRÜHAUF,...

Obvestilo

Uvodna ura za študente VSŠ

Spoštovani študenti in študentke! V četrtek, 1. oktobra 2020 je začetek 1. semestra novega študijskega leta 2020/21. Urniki so objavljeni, lahko si jih natisnete ali uporabljate spletno verzijo. Uvodna ura po letniku/programu: Avtoservisni menedžment, 1. letnik: 12.30 v predavalnici A305, Avtoservisni menedžment, 2. letnik: 15.30 v učilnici C301, Strojništvo, 1. letnik: 7.30 v predavalnici A305,...

Obvestilo

Smernice za izvedbo VSŠ študija v študijskem letu 2020/21

19. septembra 2020 je stopil v veljavo Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20; Odlok). Ta kot obvezno določa uporabo zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Odlok velja tudi za...

Obvestilo

Zadnja prosta mesta za vpis rednih in izrednih študentov v študijsko leto 2020/21

Izobrazite sebe in/ali vaše zaposlene in izkoristite zadnja vpisna mesta za višješolski študij v programih: Redni študij STROJNIŠTVO (inženir strojništva). Vpis za redni študij je mogoč do srede, 30. septembra 2020, zato pohitite! Redni študij AVTOSERVISNI MENEDŽMENT (avtoservisni inženir). Vpis za redni študij je mogoč do srede, 30. septembra 2020, zato pohitite! Izredni študij STROJNIŠTVO...

Obvestilo

Banka idej

Namen razpisa je financiranje projektov mladih, ki omogočajo trajnostne spremembe v posamezni mestni četrti, krajevni skupnosti Mestne občine Maribor, še posebej na območju Kulturnega centra Pekarna. Projekti prav tako omogočajo in spodbujajo povezovanje in sodelovanje mladih, oživljajo mladinske aktivnosti, izboljšujejo kakovost življenja mladih in prebivalcev določene mestne četrti, krajevne skupnosti Mestne občine Maribor ali območja...

Obvestilo

Ponovni vpis in pravice iz statusa

PONOVNI VPIS Podlaga za ponovni vpis je v osnovnem zakonskem določilu ZVSI – 46. člen o ponovnem vpisu oz. podaljšanju statusa študenta: (1) V primerih iz druge in tretje alineje prejšnjega odstav¬ka se lahko študentu iz upravičenih razlogov (starševstvo, vojaške obveznosti ali težka bolezen) status podaljša, vendar največ za eno leto. Ponovni vpis omogoča določilo...

Obvestilo

ZADNJI PRIJAVNI ROK ZA VPIS NA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Na višjih strokovnih šolah se je v ponedeljek, 24. 8. 2020, začel drugi in hkrati zadnji prijavni rok za vpis v redni študij višješolskega strokovnega izobraževanja v študijskem letu 2020/21, ki bo potekal do ponedeljka, 31. 8. 2020. V programa Strojništvo in Avtoservisni menedžment se lahko vpišejo kandidati s splošno ali poklicno maturo (zaključni izpit...

Obvestilo

VRSTNI RED ZAGOVORA DIPLOMSKIH NALOG v sredo, 2. 9. 2020, ob 16:00 uri v učilnici A 305

Aljaž POTOČKI (S-R)  (Pametno upravljanje objekta  na primeru Marles hiše s Schrack tehnologijo)  Komisija: mag. Samo ČRETNIK – predsednik mag. Ivanka LESJAK – mentor, član mag. Boštjan ŽIGON – član Teodor POŽGAN (A-R) (Postopek menjave vetrobranskega stekla po CARGLASSOVI metodi) Komisija: mag. Ivanka LESJAK – predsednik mag. Boštjan ŽIGON – mentor, član mag. Samo ČRETNIK...