Study programs at TŠC

Poudarek na pridobivanju strokovnih in predvsem praktičnih znanj za opravljanje poklica. Po treh letih izobraževanja dobijo dijaki ustrezen naziv:

Avtoserviser

je usposobljen za servisiranje in diagnostiko motornih vozil in motorjev z notranjim zgorevanjem.

Avtokaroserist

izdeluje, predvsem pa popravlja, montira in vzdržuje, predeluje in preureja posamezne dele okvirja, karoserije in nadgradnje motornega vozila.

Oblikovalec kovin – orodjar

se usposablja za izdelavo, montažo, vzdrževanje, kontrolo in usposobitev raznih orodij, z znanji struženja, frezanja, brušenja…

Inštalater strojnih inštalacij

opravlja dela na širokem področju od napeljave in montaže do nastavitve različnih sistemov (vodovod, plinovod, toplovod, klimatske naprave,…).

Mehatronik operater

obvladuje znanja, postopke in tehnike za vzdrževanje, proizvodnjo in razvoj strojev, naprav in postrojev. Znanja pridobiva s področja strojništva, elektrotehnike, avtomatskega vodenja, računalništva in informatike.

Na praktičnih poklicnih znanjih se nadgrajujejo strokovno teoretična znanja z podporo laboratorijskih vaj. Po dveh letih izobraževanja in končani poklicni maturi dobijo dijaki ustrezen naziv:

Strojni tehnik PTI (3+2)

je zagotovo med najbolj zaposljivimi tehničnimi poklici. Ima široka obzorja strokovnih tehničnih znanj, zato ga potrebujejo skoraj povsod v strojni industriji, pa tudi v lesni, tekstilni, gradbeni industriji in še kje.

Avtoservisni tehnik PTI (3+2)

je usposobljen za  vodenje servisne dejavnosti in diagnostike motornih vozil.

Programi zahtevajo od dijakov komunikativnost, iznajdljivost, organizacijske sposobnosti in smisel za reševanje tehnoloških in tehničnih problemov. Zaradi raznovrstnosti del je šolanje zanimivo in pestro, po štirih letih izobraževanja dobijo dijaki naziv:

Strojni tehnik

je zagotovo med najbolj zaposljivimi tehničnimi poklici. Ima široka obzorja strokovnih tehničnih znanj, zato ga potrebujejo skoraj povsod v strojni industriji, pa tudi v lesni, tekstilni, gradbeni industriji in še kje.

Tehnik mehatronike

je zaradi poznavanja znanj s področja strojništva, elektrotehnike, avtomatskega vodenja, računalništva in informatike poklic s prihodnostjo, kar pomeni možnost zaposlitve v vseh panogah tehnike,  kjer je potrebno popravljati stroje in naprave, izdelovati nove izdelke ali obvladovati različne procese.

Po uspešno opravljenem srednjem strokovnem in poklicno tehniškem izobraževanju dijaki opravljajo poklicno maturo (slovenščina, temeljni strokovni predmet, matematika ali tuji jezik, izdelek oz. storitev in zagovor).

Uvajanje moderne tehnologije in sledenje hitremu razvoju postavlja pred nas nove izzive in zahteve po strokovno usposobljenem kadru, ki bo sposoben samostojno sprejemati hitre odločitve. Prav posamezniki, ki to zmorejo in obvladajo, sodijo med tvorce današnjega sodobnega industrijskega razvoja in so vse bolj iskani ne le v Sloveniji, marveč tudi drugod po svetu, kjer razvoj sodobnih tehnologij igra vse pomembnejšo vlogo. Študij traja 2 leti.

Študij strojništva

Ali vas je že kdaj zamikalo, da bi se pridružili ekipi podjetnih, ustvarjalnih in pogumnih ljudi širom sveta, ki predstavljajo gonilo tehnološkega napredka? Če je vaš odgovor pritrdilen in imate željo po tehniškem udejstvovanju, se nam pridružite in postanite inženir strojništva!

Študij avtoservisnega menedžmenta

Postanite avtoservisni inženir in se usposobite za vodjo avtomobilskega servisa ali avtohiše, vodjo in organizacijo lastnega podjetja avtoservisne stroke,…

IETC PROJECTS

 

At Technical School Centre Maribor we use Microsoft Office 365.

Technical School Centre Maribor is part of the Eduroam network.