V februarju 2018 smo izdali novo šolsko glasilo:

GLASILO TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA MARIBOR, SREDNJE STROJNE ŠOLE