Razpis usposabljanja zaposleni JESEN 2017

Osnovna komunikacija s poudarkom na strokovnem tujem jeziku (angleški ali nemški jezik)
Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO)
Tehniška dokumentacija in meritve v tehniki
Vpisni list pridobivanje kompetenc 2016-2019

Programi izobraževanja za odrasle

Preparations for master craftsman’s examinations:

We invite you to take part in preparations for Master craftsman’s examinations, where you will be able to get first-hand information on the contents of the examinations, as well as on the way they are carried out. At the same time, you will be given the study materials with excerpts from lessons.

The lessons will be realized if there are at least five candidates. If the number of candidates enrolled is lower, the preparations for Master craftsman’s examination will not be carried out or will be carried out in a shorter form or in the form of individual consultations respectively (depending on the number of candidates).

The lessons will be carried out at the Technical School Centre of Maribor.

Currently we offer the preparations for Master craftsman’s examinations for the following professions:

Auto Electrician

Car mechanic and Auto Body Mechanic

Auto Body Painter