Zaključni izpit opravljajo vsi kandidati, ne glede na vrsto učne pogodbe (individualna, kolektivna). Zaključni izpit lahko opravljajo kandidati, ki so uspešno opravili vse obveznosti izobraževalnega programa v vseh letnikih. Ocenjevanje izpitov poteka interno in ga izvedejo učitelji na šoli.

Izdelek oziroma storitev in zagovor se izvede v skladu z izobraževalnim programom in izpitnim katalogom in vključuje izkazovanje teoretičnih in praktičnih znanj. Konča se z zagovorom. Priporoča se, da so teme izpita čim bolj povezane z lokalnim delovnim okoljem. Izdelek oziroma storitev se v skladu z odločitvijo šolske komisije za zaključni izpit lahko izvaja individualno ali skupinsko. Kandidati morajo izkazati doseganje ciljev iz načrtovanja, izvedbe izdelka oziroma opravljanja storitve, vodenja dokumentacije in zagovora. Če se izpit izvaja skupinsko, pomeni, da dela vsak kandidat v okviru skupne teme natančno določene naloge, ki jih je mogoče oceniti. Vsi kandidati, ki so vključeni v skupinsko delo, pa morajo poznati skupne cilje.

Priprave na izdelek oziroma storitev potekajo v zaključnem letniku. Posamezna faza izdelka oziroma storitve se lahko izvaja tudi pred šolsko izpitno komisijo. Izdelek oziroma storitev ocenjuje mentor, pri ocenjevanju pa  lahko sodelujejo tudi drugi učitelji in strokovni delavci, če tako določi šolska komisija za zaključni izpit.

Tajnik zaključnih izpitov

govorilne ure: vsak četrtek med 1000 – 1045 uro v učilnici C209

e-mail: volk.vladka@siol.net

Koledar zaključnih izpitov v šolskem letu 2016 / 2017

9. 1. 2017 Prijava k zaključnemu izpitu
3. 2. 2017 Odjava od zaključnega izpita
9. 2. 2017 Slovenščina – pisni del
13. 2. 2017 Slovenščina – ustni del
14. 2.2017 Storitev oz. izdelek in zagovor
17. 2. 2017 Seznanitev kandidatov o uspehu na zaključnem izpitu in podelitev spričeval

 

Zapisal predsednik ZI: Darko Kukovec, univ. dipl. ing. str.

10. 5. 2017 Prijava k zaključnemu izpitu
2. 6. 2017 Odjava od zaključnega izpita
5. 6. 2017 Slovenščina – pisni del
7. 6.- 9. 6. 2017 Slovenščina – ustni del
12. 6. – 23. 6. 2017 Storitev oz. izdelek in zagovor
30. 6. 2017 Seznanitev kandidatov o uspehu na zaključnem izpitu in podelitev spričeval ob 10.00

 

Zapisal predsednik ZI: Darko Kukovec, univ. dipl. ing. str.

7. 7. 2017 Prijava k zaključnemu izpitu
18. 8. 2017 Odjava od zaključnega izpita
21. 8. 2017 Slovenščina – pisni del
22. 8. 2017 Slovenščina – ustni del
23. 8. – 24. 8. 2017 Storitev oz. izdelek in zagovor
30. 8. 2017 Seznanitev kandidatov o uspehu na zaključnem izpitu in podelitev spričeval

 

Zapisal predsednik ZI: Darko Kukovec, univ. dipl. ing. str.