Šolska dijaška skupnost, šolsko leto 2016/17

Predstavniki šolske dijaške skupnosti Tehniškega šolskega centra, Srednje strojne šole Maribor:

  • Predsednik: Bine GOREČAN, 4. c/1
  • Podpredsednika: Timotej VOVK, 2. e/1  in Tjan SENTIČ, 3. a/2
  • Zapisničarka: Emina NUKANOVIĆ, 2. c/1
  • Predstavnika dijakov v Svetu šole: Bine GOREČAN, 4. c/1 in Jože HERGAN, 3. c/1
  • Predstavnik dijakov v Šolskem skladu: Juraj KRIŠTEK, 2. d/2
  • Predstavnik dijakov v Komisiji za kakovost: Aleš LAH, 2. e/2
  • Mentorica: Metka ŠTRASER, prof.

STATUT Dijaške skupnosti Tehniškega šolskega centra Maribor, Srednje strojne šole

PROGRAM DELA DIJAŠKE SKUPNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2016/17