Predmetnik: MEHATRONIK OPERATER (SPI) do 2010

 Programske enote 1. letnik 2. letnik 3. letnik  SKUPNO št. ur in tednov
št. ur na št. ur na št. ur na
teden leto teden leto teden leto
A – Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 3 99 2 66 3 48 213
Matematika 3 99 2 66 3 48 213
Tuji jezik 2 66 2 66 2 32 164
Umetnost 1 33 33
Naravoslovje 1 33 1 33 66*
Družboslovje 2 66 2 66 132
Športna vzgoja 2 66 2 66 2 32 164
Skupaj A 14 462 11 363 10 160 985
B – Strokovni vsebinski sklopi
Tehniško komuniciranje
Proizvodni procesi
Mehatronika
Skupaj B 12 396 15 495 13 208 1099
Od tega za:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 5 165 10 330 10 160 655
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu
Praktično usposabljanje z delom 114 114 684 912
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 64 64 32 160
E – Odprti kurikulum
Na ravni šole 7 231 7 231 9 144 606
Skupno št. ur pouka (A+B+E) 33 1089 33 1089 32 512 2690
Skupaj praktično izobraževanje (C+Č) 279 444 844 1567
Skupno št. ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E) 1153 1153 544 2850
Skupaj (A+B+Č+D+E) 1267 1267 1228 3762
Število tednov izobraževanja v šoli 33 33 16 82
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom 3 3 18 24
Število tednov interesnih dejavnosti 2 2 1 5
Skupno število tednov izobraževanja 38 38 35 111

* Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvidenih 132 ur.