(datum zadnjih sprememb: 30.1.2019)

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 21.1.2019

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 16.1.2019

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 30.1.2019

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 16.1.2019

(datum zadnjih sprememb: 4.1.2019)

(datum zadnjih sprememb: 16.1.2019)

Strojništvo

CELOTEN SEZNAM  | zadnja posodobitev: 16.1.2019

Seznam Računalniško modeliranje + Seznam Elektrotehnika | zadnja posodobitev: 16.1.2019

Seznam Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov | zadnja posodobitev: 16.1.2019

Seznam Poslovno komuniciranje in vodenje | zadnja posodobitev: 16.1.2019

Avtoservisni menedžment

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 16.1.2019

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 16.1.2019

Izredni študij (Strojništvo)

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 16.1.2019

 

 

Obvezna prisotnost na laboratorijskih vajah

Študente rednega in izrednega študija opozarjamo, da je na laboratorijskih vajah obvezna prisotnost v obsegu najmanj 80%, kar je pogoj za pristop k izpitom ter za prehod v višji letnik. Vpis v 2. letnik ni možen brez opravljenih laboratorijskih vaj prvega letnika.