Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela ob pojavu in širjenju koronavirusa

načrt_korona_virus