ZBORNICA TEORIJE:
telefon 1: 02 229 57 66
telefon 2: 02 229 57 67

DIREKTOR IN RAVNATELJ SREDNJE STROJNE ŠOLE
DARKO KUKOVEC
telefon: 02/229 57 57

RAVNATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
mag. SAMO ČRETNIK
telefon: 02/460 51 67

VODJA MEDPODJETNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA
SREČKO VIDOVIČ
telefon: 02/229 57 71

VODJA ŠOLSKIH DELAVNIC
BRANKO GREGORC
telefon: 02/229 57 71

POMOČNIK RAVNATELJA SREDNJE STROJNE ŠOLE
ALEŠ SMOLE
telefon: 02/460 51 62

TAJNIŠTVO ZAVODA
BOJANA CAFNIK
telefon 02/229 57 56
URADNE URE: od 8. – 10. ure

SVETOVALNA SLUŽBA
ANA KOTNIK KRAJNC
telefon: 02/229 57 60

RAČUNOVODSTVO
MIRA BRUMEC
telefon: 02/229 57 51
URADNE URE: od 10. – 12. ure

KNJIGOVODSTVO
RADA BJELIĆ
telefon: 02/229 57 65
URADNE URE: od 10. – 12. ure

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
METKA KODRIN
telefon: 02/229 57 63

TAJNIK POKLICNE MATURE
PETAR KOS
telefon: 02/460 51 54

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
SANDI VUDLER
telefon: 02/460 51 61, 041/31 32 38

ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE
mag. FRANC ŽUNKOVIČ
telefon: 040/29 63 95

KNJIŽNICA
GAJA LAŠIČ
telefon: 02/229 57 62

VZGOJITELJICA
CVETKA ŠPENDL
telefon: 040/849 548

UČNA TEHNOLOGIJA – RAČUNALNIŠTVO
JANKO DOLENC
telefon: 070/825 026

Seznam vseh zaposlenih

Zap.št.Priimek in imeElektronski naslovPredmetno področje
1,00 ARBITER BENO beno.arbiter@tscmb.si PREDAVATELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
2,00 ARNUŠ RAMONA ramona.arnus@tscmb.si UČITELJICA TUJIH JEZIKOV
3,00 BANDELJ ANDREJA andreja.bandelj@tscmb.si UČITELJICA TUJIH JEZIKOV
4,00 BELE BRANKO branko.bele@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
5,00 BENKO MARJAN marjan.benko@tscmb.si UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
6,00 BEZJAK MARJAN marjan.bezjak@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
7,00 BJELIĆ RADOSAVA radosava.bjelic@tscmb.si KNJIGOVODSTVO
8,00 BRDNIK DORIS doris.brdnik@tscmb.si SPREMLJEVALKA GIBALNO OVIRANEGA DIJAKA
9,00 BRUMEC MIRA mira.brumec@tscmb.si RAČUNOVODSTVO
10,00 CAFNIK BOJANA bojana.cafnik@tscmb.si TAJNIŠTVO ZAVODA
11,00 CIRINGER ZMAGO zmago.ciringer@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
12,00 CIZL BORIS boris.cizl@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
13,00 ČRETNIK SAMO ravnatelj.vss@tscmb.si RAVNATELJ VSŠ
14,00 DOBRIN LAURA laura.dobrin@tscmb.si UČITELJICA SLOVENSKEGA JEZIKA
15,00 DOLENC JANKO janko.dolenc@tscmb.si VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE
16,00 DRAŠKOVIČ MITJA mitja.draskovic@tscmb.si UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE
17,00 DVORŠIČ SUZANA suzana.dvorsic@tscmb.si UČITELJICA NARAVOSLOVNIH PREDMETOV
18,00 FRAS JULIJA julija.fras@tscmb.si UČITELJICA TUJIH JEZIKOV
19,00 GAJŠEK FRANC franc.gajsek@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
20,00 GAŠPARIČ VALERIJA valerija.gasparic@tscmb.si UČITELJICA SLOVENSKEGA JEZIKA
21,00 GRADIŠNIK BREZNIK MAJA maja.gradisnik@tscmb.si UČITELJICA MATEMATIKE
22,00 GREGORC BRANKO branko.gregorc@tscmb.si VODJA DELAVNIC, UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
23,00 HAJNC MAJDA majda.hajnc@tscmb.si ČISTILKA
24,00 HANŽELJ MOJCA mojca.hanzelj@tscmb.si UČITELJICA TUJIH JEZIKOV
25,00 HERLE SABINA sabina.herle@tscmb.si PREDAVATELJICA STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
26,00 HORVAT TOMISLAV tomislav.horvat@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
27,00 HRASTNIK SUZANA suzana.hrastnik@tscmb.si KUHARSKA POMOČNICA
28,00 JAKOPIČ FRANC franc.jakopic@tscmb.si PREDAVATELJ IN UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
29,00 JEMENŠEK ANKA anka.jemensek@tscmb.si UČITELJICA TUJI JEZIKOV IN SLOVENŠČINE
30,00 JEŠIĆ DRAGICA dragica.jesic@tscmb.si ČISTILKA
31,00 JURŠIČ MARKO marko.jursic@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
32,00 KANCLER UROŠ uros.kancler@tscmb.si VARNOSTNIK, VRATAR
33,00 KNEZ BORIS boris.knez@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
34,00 KODRIN METKA metka.kodrin@tscmb.si ORGANIZATORICA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
35,00 KOP JOŽE joze.kop@tscmb.si UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
36,00 KOS PETAR petar.kos@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN TAJNIK POKLICNE MATURE
37,00 KOTNIK KRAJNC ANA ana.kotnik.krajnc@tscmb.si SVETOVALNA SLUŽBA
38,00 KREPŠA FRANC franc.krepsa@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
39,00 KUKOVEC DARKO darko.kukovec@tscmb.si DIREKTOR/RAVNATELJ
40,00 KUKOVEC MIHAEL mihael.kukovec@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
41,00 LAŠIČ GAJA gaja.lasic@tscmb.si KNJIŽNICA
42,00 LEDENIK SVETLANA svetlana.ledenik@tscmb.si PRODAJALKA V BIFEJU
43,00 LJUBEC VLASTA vlasta.ljubec@tscmb.si UČITELJICA STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
44,00 MAJCENOVIČ KATJA katja.majcenovic@tscmb.si UČITELJICA TUJIH JEZIKOV
45,00 MAREK CRNJAC LEILA leila.marek.crnjac@tscmb.si UČITELJICA MATEMATIKE
46,00 MARJANOVIČ VLASTA vlasta.marjanovic@tscmb.si UČITELJICA SLOVENSKEGA JEZIKA
47,00 MASTINŠEK MARJETKA marjetka.mastinsek@tscmb.si PERICA, ČISTILKA
48,00 MAŠIĆ ISMET ismet.masic@tscmb.si VARNOSTNIK, VRATAR
49,00 MAURIČ ZDENKA zdenka.mauric@tscmb.si KUHARSKA POMOČNICA
50,00 MERKLIN DUŠAN dusan.merklin@tscmb.si UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
51,00 MERTELJ MANJA manja.mertelj@tscmb.si UČITELJICA MATEMATIKE
52,00 MIHELAK MATEJ matej.mihelak@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
53,00 MILOŠIČ IZTOK iztok.milosic@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
54,00 MITKOVIČ MAJDA majda.mitkovic@tscmb.si VODJA KUHINJE
55,00 OBERŠKI ŽELJKO zeljko.oberski@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
56,00 OZEBEK STANISLAV stanislav.ozebek@tscmb.si UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
57,00 PAJIĆ RUŽICA ruzica.pajic@tscmb.si ČISTILKA
58,00 PAJIĆ SAVKA savka.pajic@tscmb.si ČISTILKA
59,00 PERKO IVAN ivan.perko@tscmb.si UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
60,00 PERNAT LEON leon.pernat@tscmb.si PREDAVATELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
61,00 PERNEK BOGDAN bogdan.pernek@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
62,00 PERNEK MIRICA mirica.pernek@tscmb.si UČITELJICA DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV
63,00 PODBREŽNIK ANDREJ andrej.podbreznik@tscmb.si PREDAVATELJ IN UČITELJ TUJIH JEZIKOV
64,00 PREMZL ŽELJKA zeljka.premzl@tscmb.si UČITELJICA SOCIOLOGIJE
65,00 RAJŠEK BOJAN bojan.rajsek@tscmb.si UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA IN STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
66,00 SABOLEK ZDENKA zdenka.sabolek@tscmb.si UČITELJICA SLOVENSKEGA JEZIKA IN UMETNOSTI
67,00 SMOLE ALEŠ ales.smole@tscmb.si POMOČNIK RAVNATELJA, UČITELJ MATEMATIKE
68,00 STARIHA JANJA janja.stariha@tscmb.si UČITELJICA TUJIH JEZIKOV
69,00 ŠENVETER JERNEJ jernej.senveter@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
70,00 ŠIJANEC VIKTORIJA viktorija.sijanec@tscmb.si UČITELJICA DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV
71,00 ŠPENDL CVETKA cvetka.spendl@tscmb.si VZGOJITELJICA
72,00 ŠTRASER METKA metka.straser@tscmb.si UČITELJICA SLOVENSKEGA JEZIKA
73,00 ŠUHEL BOŠTJAN suhel.bostjan@tscmb.si UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA
74,00 TAMŠE ROMAN roman.tamse@tscmb.si UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE
75,00 TERTINEK BENO beno.tertinek@tscmb.si UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
76,00 TEŽAK OTO oto.tezak@tscmb.si PREDAVATELJ RAČUNALNIŠTVA
77,00 URNAUT ANTON anton.urnaut@tscmb.si HIŠNIK
78,00 VIDOVIČ SREČKO srecko.vidovic@tscmb.si VODJA MIC
79,00 VOLK VLADIMIRA vladimira.volk@tscmb.si UČITELJICA NARAVOSLOVNIH PREDMETOV, TAJNICA ZAKLJUČNIH IZPITOV
80,00 VUDLER ALEKSANDER aleksander.vudler@tscmb.si ORGANIZATOR PUD, UČITELJ POSLOVANJA
81,00 WEISSENSTEINER IRENA irena.weissensteiner@tscmb.si UČITELJICA NARAVOSLOVNIH PREDMETOV
82,00 ZAVERNIK SREČKO srecko.zavernik@tscmb.si HIŠNIK
83,00 ZELENC VANJA vanja.zelenc@tscmb.si UČITELJICA ŠPORTNE VZGOJE
84,00 ŽERDIN CECILIJA cecilija.zerdin@tscmb.si KUHARICA
85,00 ŽUNKOVIČ FRANC franc.zunkovic@tscmb.si SVETOVALNI DELAVEC, VZGOJITELJ, ORGANIZATOR PREHRANE