V SREDO 14. 11. 2018 NE BO URADNIH UR.

Programi izobraževanja za odrasle

Razpis usposabljanja zaposleni JESEN 2018

Osnovna komunikacija s poudarkom na strokovnem tujem jeziku (angleški ali nemški jezik)
Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO)
Tehniška dokumentacija in meritve v tehniki
Vpisni list pridobivanje kompetenc 2016-2019

Priprave na mojstrske izpite:

Vabimo vas, da se udeležite priprav na mojstrske izpite, kjer se boste seznanili z vsebinami in potekom izpita, prav tako pa boste prejeli gradiva s povzetki predavanj.

Predavanja se izvedejo, če je v skupini najmanj 5 kandidatov. Če je prijavljenih kandidatov manj, se priprave ne izvedejo  oz. se kandidatom ponudi skrajšan obseg priprav ali samo konzultacije (odvisno od števila kandidatov in po dogovoru, če se strinjajo)!

Predavanja bomo izvajali v prostorih Tehniškega šolskega centra Maribor, Zolajeva ulica 12, Maribor.

Mojster avtoelektrikar

Mojster avtomehanik in avtokleparski mojster

Avtoličarski mojster