AKTIVNOSTI V MIC – u

Usposabljanje brezposelnih oseb v programu »521/8 / Tehnolog – programer CNC strojev za odrezovanje kovin« v okviru operacije Neformalno izobraževanje in usposabljanje na lokalni ravni.

Usposabljanje se je pričelo 20. 11. 2017 in se bo zaključilo 30. 6. 2018. Udeleženci bodo opravili skupaj 980 ur usposabljanja, od tega 740 ur v šolskem zavodu in 240 ur v neposredni proizvodnji, v obratovalnici pri delodajalcu.

Šolski zavod je za opravljane praktičnega usposabljanja v neposredni proizvodnji, povabil k sodelovanju podjetja oz. obratovalnice, ki potrebujejo takšen kader in so pripravljeni po končanem usposabljanju tudi udeležence zaposliti.

Usposabljanje se izvajata v prostorih šolskega zavoda v dopoldanskem času, 5 krat na teden od 6 do 7 ur na dan in je za udeležence brezplačno.

Stroške usposabljanje pokriva Zavod RS za zaposlovanje!

Usposabljanje zaposlenih oseb v okviru operacije »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc«.

Trenutno se izvaja program usposabljanja »Računalniško Digitalno Opismenjevanje za delavce tehnične stroke« v prostorih šolskega zavoda.

Usposabljanje se je pričelo 22. 11. 2017 in se bo zaključilo predvidoma 26. 1. 2018.

Program se izvajata v popoldanskem času, 2 krat na teden v obsegu 50 šolskih ur in je za udeležence brezplačen.

Stroške usposabljanja pokriva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport.

Pripravil: Srečko Vidovič