RAZPIS ZA NABOR UDELEŽENCEV ZA ZAČETEK USPOSABLJANJA ZA LETO 2020

PRIJAVE v programe brezplačnih usposabljanj v okviru projekta MUNERA:

 • 3D IZRIS
 • CAD CAM PRIPRAVA STRATEGIJ OBDELAV (strojno programiranje)
 • Napredno delo na 3-osni ali 5-osni CNC (ročno programiranje)
 • MERITVE V TEHNIKI IN TEHNIŠKO RISANJE
 • UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE PNEVMATSKIH SISTEMOV
 • NEMŠČINA ZA STROJNIKE IN POSLOVNEŽE

PRIJAVE v programe brezplačnih usposabljanj v okviru projekta PRIDOBIVANJE TEMELJNIH POKLICNIH KOMPETENC, ki se bodo začela izvajati v oktobru 2019 :

 • Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO)
 • Sporazumevanje v tujem jeziku A2 (NEMŠKI ali ANGLEŠKI JEZIK)

AKTIVNOSTI DO KONCA LETA 2019

PROJEKT MUNERA 3

TRENUTNO SE IZVAJAJO PROGRAMI USPOSABLJANJA, in sicer:

 •  NAPREDNO DELO NA 3 – 0SNI oz. 5 – OSNI CNC

Usposabljanje se je začelo 17. 10. 2019 in se bo predvidoma zaključilo 20.12. 2019. Program obsega 70 ur; 4 ure teoretični del in 66 ur praktični del – vaje. Usposabljanje se izvaja 2 krat na teden (sreda in četrtek) od 16:00 do 19:15 ure na sedežu zavoda TŠC Maribor. V program usposabljanja je vključenih 16 udeležencev.

 • 3D IZRIS – prostorsko modeliranje s programsko opremo SOLIDWORKS
Usposabljanje se je začelo 5. 11. 2019 in se bo predvidoma zaključilo 20. 12. 2019. Program obsega 50 ur; 4 ure teoretični del in 46 ur praktični del – vaje.
Usposabljanje se izvaja 2 krat na teden (torek in četrtek) od 16:00 do 19:15 ure na sedežu zavoda TŠC Maribor. V program usposabljanja je vključenih 16 udeležencev 

PROJEKT PTPK 2018 – 2022

TRENUTNO SE IZVAJA PROGRAM USPOSABLJANJA, in sicer:
 • SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU na ravni A2 – nemški jezik

Usposabljanje se je začelo 1. 10. 2019 in se bo predvidoma zaključilo 29.11. 2019. Program obsega 60 ur in se izvaja 2 krat na teden (torek in četrtek) od 16:00 do 19:15 ure na sedežu zavoda TŠC Maribor. V program usposabljanja je vključenih 15 udeležencev.

15. 7. 2019 -12. 8. 2019  POLETNE POČITNICE – NI AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI V PROJEKTU MUNERA 3

TRENUTNO SE IZVAJAJO PROGRAMI USPOSABLJANJA, in sicer: 

 

NAPREDNO DELO NA 3 – 0SNI oz. 5 – OSNI CNC

Usposabljanje se je pričelo 13. 2. 2019 in se bo predvidoma zaključilo 25. 4. 2019. Program obsega 70 ur; 4 ure teoretični del in 66 ur praktični del – vaje.

Izvaja se na sedežu zavoda TŠC Maribor. V program usposabljanja je vključenih 16 udeležencev.

 

NEMŠČINA ZA STROJNIKE IN POSLOVNEŽE

Usposabljanje se je pričelo 28. 2. 2019 in se bo predvidoma zaključilo 25. 4. 2019. Program obsega 50 ur; 10 ur teoretični del in 40 ur praktični del – vaje.

Izvaja se v šolskem centru Ptuj. V program usposabljanja je vključenih 20 udeležencev.

 

3D IZRIS – prostorsko modeliranje s programsko opremo SOLIDWORKS

Usposabljanje se je pričelo 16. 4. 2019 in se bo predvidoma zaključilo 30. 5. 2019. Program obsega 50 ur; 4 ure teoretični del in 46 ur praktični del – vaje.

Izvaja se na sedežu zavoda TŠC Maribor. V program usposabljanja je vključenih 16 udeležencev.

 

OBJAVLJEN PA JE TUDI RAZPIS ZA NABOR NOVIH UDELEŽENCEV V  NASLEDNJIH PROGRAMIH SPODAJ NAVEDENIH PROGRAMIH USPOSABLJANJA: 

 • 3D IZRIS
 • CAD CAM PRIPRAVA STRATEGIJ OBDELAV (strojno programiranje)
 • Napredno delo na 3-osni ali 5-osni CNC (ročno programiranje)
 • MERITVE V TEHNIKI IN TEHNIŠKO RISANJE
 • UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE PNEVMATSKIH SISTEMOV
 • NEMŠČINA ZA STROJNIKE IN POSLOVNEŽE

 

Pripravil: Srečko Vidovič