3D IZRIS – prostorsko modeliranje

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na področju 3D prostorskega modeliranja, s katerimi bodo lažje sledili razvoju hitro spreminjajoče se tehnologije na področju 3D modeliranja, delo z bazami podatkov ter izboljšali prostorsko predstavo.

Pri tem bodo uporabljali programsko orodje CREO Parametric oz. SolidWorks!

Vsebina programa:

 • Izdelava različnih 3D računalniških modelov z uporabo različnih funkcij programskega paketa,
 • izdelava manjših in večjih (kompleksnejših) sestavov v sklop,
 • izdelava tehnične dokumentacije iz 3D modela oziroma 3D sestava (delavniške risbe, sestavne risbe, kosovnice),
 • upoštevanje predpisov tehničnega risanja,
 • delo z bazami podatkov (knjižnica standardnih elementov),
 • varovanje zdravja pri sedečem delu za računalnikom,
 • samostojno delo udeležencev izobraževanja na praktičnih primerih

Program obsega 50 ur in sicer:

 • Teoretični del 4 ure
 • Praktični del 46 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki delajo v podjetjih, kjer je 3D modeliranje močno povezano in prepleteno z samim delom v podjetju (orodjarne, razvojni oddelki podjetji, itd),
 • osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe strojništva,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna in je potrebna nadgradnje znanja povezanega z samim delom z računalnikom in deli povezanimi s prostorskim modeliranjem.

NAPREDNO DELO NA 3-OSNI ALI 5-OSNI CNC (ročno programiranje)

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na storitvenem področju CNC obdelav, s katerimi bodo lažje sledili razvoju tehnologij, materialov in orodji ter s tem izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela.

Vsebine programa:

 • pregled orodij, ki se uporabljajo,
 • vzdrževanje stroja,
 • spoznavanje krmilnika CNC stroja,
 • vpenjanje in centriranje obdelovanca,
 • umerjanje orodij za obdelavo obdelovanca,
 • vrtanje, rezkanje,
 • tolerančne dimenzije,
 • merjenje toleranc,
 • odstranjevanje obdelovanca s stroja in čiščenje.

Program obsega 70 ur in sicer:

 • teoretični del 4 ure,
 • praktični del 66 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki imajo osnovno znanje iz področja CNC obdelav,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.

CAD/CAM PRIPRAVA STRATEGIJ OBDELAV (strojno programiranje)

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na storitvenem področju CNC obdelav, s katerimi bodo lažje sledili razvoju tehnologij, materialov in orodji ter s tem izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela.

Vsebine programa:

 • priprava delovnega mesta in delovnega orodja,
 • snovanje in risanje enostavnih kontur in programiranje CNC-stroja,
 • uporaba pregledovalnikov CAD podatkov in NC programov,
 • spoznavanje pomena baze orodji v CAM podatkovnih bazah,
 • načrtovanje 2D obdelave v CAD CAM okolju,
 • načrtovanje 3D obdelave v CAD CAM okolju,
 • sodelovanje v skupini.

Program obsega 50 ur in sicer:

 • teoretični del 36 ur,
 • praktični del 14 ur.

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki delajo v dejavnosti CNC obdelav,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.

MERITVE V TEHNIKI IN TEHNIŠKO RISANJE

Udeleženci programa bodo pridobili in izboljšali kompetence na področju strojništva, predvsem pri uporabi načrtov in tolerancah ter meritvah v strojništvu in s tem izboljšali učinkovitost ter kakovost svojega dela.

Vsebine programa:

 • osnove tehniškega risanja,
 • kvaliteta površine,
 • meritve in kontrola dimenzij,
 • strojni elementi.

Program obsega 50 ur in sicer:

 • teoretični del 40 ur,
 • praktični del 10 ur.

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki delajo v orodjarstvu, vzdrževanju, varilstvu, itd.,
 • osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.

 

NEMŠČINA ZA STROJNIKE

Udeleženci programa osvojijo avtentičen jezik in strokovno besedišče. S tem pridobijo kompetenco prodajanja in predstavljanja produktov ali storitev v nemščini.

Vsebine programa:

 • Utrjevanje osnovnih slovničnih kompetenc, predvsem preko komunikacije.
 • Strokovno besedišče.
 • Osnove pravilne izgovorjave.
 • Poslovna komunikacija v nemščini.
 • Osnove strategij prodajanja na nemškem trgu.
 • Pridobivanje samozavesti pri komunikaciji z naravnim govorcem

Program obsega 50 ur in sicer:

 • Teoretični del 10 ur
 • Praktični del 40 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • osebe v kovinarski stroki, ki morajo zaradi narave dela poznati strokovno terminologijo v nemškem jeziku in razviti suverene komunikacijske veščine.

NAUČIMO UČITELJE, KAKO POUČEVATI IN URITI RAZMIŠLJANJE

VITALNA ŠOLA