Usposabljanje brezposelnih oseb v okviru Aktivne Politike Zaposlovanja izvajamo v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje.

Tako imamo v letu 2021, sklenjene pogodbe z Zavodom RS za zaposlovanje za možnost izvajanja naslednjih programov usposabljanja, in sicer:

V zgoraj navedene programe se lahko vključi vsaka oseba, ki je na Zavodu za zaposlovanje prijavljena kot iskalec zaposlitve – brezposelna oseba. Nabor kandidatov pripravlja Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor oz. njeni uradi v okoliških občinah Maribora.

V primeru, da se želite vključiti v katerega od navedenih programov, se morate oglasiti pri svoji svetovalki na Zavodu za zaposlovanje, kjer se posvetujeta in potem skupaj odločita, kateri program je najprimernejši za Vas. Cilj usposabljanja je, da si pridobite kompetence, s katerimi se boste lahko zaposlili.