Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020.

Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.

Tehniški šolski center Maribor je bil kot prijavitelj in koordinator konzorcija v sodelovanju s še 5 tehniškimi šolami uspešen na razpisu, kjer je pridobil evropska sredstva iz programa Erasmus+,
za izvedbo projekta mobilnosti dijakov. Več o projektu.

Predstavitev za dijake in starše.