Govorilne ure - 2. semester 2017/18

Zap. št.Priimek in ime učiteljaRazrednik oddelkaGovorilne ure, dan v tednuUra (od - do)Prostor
1 Arnuš Ramona 3.a/2 sreda 11.20 - 12.05 C004/A122
2 Bandelj Andreja - četrtek 8.20 - 9.05 C002
3 Bele Branko - sreda 10.15 - 11.00 C110
4 Brumec Zadravec Živa - ponedeljek 11.20 - 12.05 C303/A122
5 Ciringer Zmago 1.d/2 četrtek 8.20 - 9.05 C304
6 Cizl Boris - sreda 11.20 - 12.00 A122
7 Dobrin Laura 2.b/2 četrtek 11.20 - 12.00 C204
8 Dvoršič Suzana 2.a/1 četrtek 11.20 - 12.00 C309
9 Fras Julija 3.d/2 petek 10.15 - 11.00 C005/A122
10 Gajšek Franc 1.d/1 četrtek 9.15 - 10.00 C311
11 Gradišnik Breznik Maja 2.a/2 četrtek 9.10 - 9.55 C102/A122
12 Gregorc Branko - ponedeljek 10.15 - 11.00 A011
13 Hanželj Mojca 1.c/2 sreda 9.10 - 9.55 C002
14 Horvat Tomislav 1.b/2 sreda 9.10 - 9.55 A208
15 Jakopič Franc 3.b/2 ponedeljek 10.00 - 11.00 C304
16 Jehart Sašo - sreda 10.30 - 11.20 A011
17 Jemenšek Anka 1.c/1 torek 9.10 - 9.55 C204/A122
18 Juršič Marko - sreda 10.45 - 11.20 A011
19 Knez Boris 4.c/1 četrtek 9.10 - 9.55 A016
20 Kop Jožef - sreda 10.30 - 11.15 A011
21 Kos Petar 4.b/1 petek 10.15 - 11.00 C302
22 Krepša Franci - četrtek 8.20 - 9.05 A122
23 Kukovec Miha 2.e/1 sreda 10.15 - 11.00 A207
24 Majcenovič Katja 1.a/2 petek 9.10 - 9.55 C113/A122
25 Marek Crnjac Leila 4.a/1 torek 10.15 - 11.00 C104
26 Marjanovič Vlasta 3.b/1 četrtek 10.15 - 11.00 C203
27 Mertelj Manja 3.a/1 torek 9.10 - 9.55 C102/C112
28 Mihelak Matej - torek 10.15 - 11.00 A011
29 Mlinarič Franc - torek 10.30 - 11.15 A011
30 Novak Robert - torek 9.30 - 10.15 C202/A112
31 Ozebek Stanislav - petek 10.00 - 12.40 A011
32 Perko Ivan - sreda 10.45 - 12.30 A011
33 Pernek Bogdan - ponedeljek 8.20 - 9.05 C009
34 Pernek Mira - torek 11.00 - 12.00 A112
35 Podbrežnik Andrej 1.e/1 četrtek 9.10 - 9.55 A112
36 Pustinek Janez - četrtek 10.15 - 11.00 A015
37 Rajšek Bojan - četrtek 10.30 - 11.15 A011
38 Roj Edvard - ponedeljek 12.10 - 12.55 D001
39 Sabolek Zdenka 2.d/2 petek 9.15 - 10.00 C202
40 Smole Aleš 3.c/1 četrtek 10.15 - 11.00 A106
41 Šenveter Jernej 2.d/1 sreda 9.10 - 9.55 A204/A122
42 Šijanec Viktorija 1.b/1 torek 9.10 - 9.55 C212/A122
43 Tramšek Jolanda - četrtek 9.10 - 9.55 A112
44 Tamše Roman 3.c/2 ponedeljek 10.15 - 11.00 D001
45 Štraser Metka - ponedeljek 11.20 - 12.05 C303/A122
46 Volk Vladimira 2.b/1 ponedeljek 10.15 - 11.00 C209/A112
47 Vudler Aleksander - ponedeljek 9.10 - 9.55 A113
48 Vuk Marjan - četrtek 10.15 - 11.00 C211
49 Weissensteiner Irena 1.a/1 ponedeljek 10.15 - 11.00 C108
50 Zelenc Vanja 1.e/2 ponedeljek 11.20 - 12.05 D001/A122
51 Žunkovič Franc 2.c/2 ponedeljek 11.20 - 12.05 A110