Spoštovani bodoči dijaki in dijakinje Srednje strojne šole Tehniškega šolskega centra Maribor.

 

Veseli nas, da ste se odločili za nas. V nadaljevanju najdete vse pomembne podatke za vpis v našo srednjo šolo.

  ŠTEVILO PRIJAV ZA VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE
Program    Razpisana mesta Število prijav na dan 20. 4. 2018
Avtoserviser 52 54
Avtokaroserist 26 12
Inštalater strojnih inštalacij 26 15
Mehatronik operater 26 21
Oblikovalec kovin – orodjar 26 9
Strojni tehnik 56 44
Tehnik mehatronike 28 31
SKUPAJ 284 186

 

Ministrica, pristojna za izobraževanje, SOGLAŠA s predlogom sveta Tehniškega šolskega centra Maribor, št.: 900-1/2018/4, z dne 11.4. 2018, da se na programu Tehnik mehatronike  spremeni obseg razpisanih mest na 28 mest. Trenutno imamo sicer prijavljenih 31 kandidatov, vendar ne predvidevamo ponavljalcev, zato bomo, ob izpolnjevanju vpisnih pogojev, sprejeli vse prijavljene kandidate.

V ostalih programih so še prosta mesta. Zadnji dan za prenos prijav je 25. 4. 2018. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, tj. do 5. julija 2018.

VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE

Učenci osnovnih šol oz. kandidati, ki se za vpis v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja prijavljajo prvič, morajo prijavnico oddati najkasneje do 5. aprila 2018.

Prijava za vpis

Prijavnica z oznako MŠŠ-2-1,20/08,  je na voljo  na spletnih straneh  ministrstva na naslovu: Srednješolska dokumentacija – prijave za vpis in vpis.

Vsak odda samo ENO izpolnjeno prijavnico.

Kandidati, ki se želijo izobraževati v vajeniški obliki, izpolnijo enako prijavnico kot vsi kandidati za vpis v srednjo šolo, pri navedbi programa pa morajo pripisati informacijo, da gre za vajeniško obliko (primer: Izobraževalni program: oblikovalec kovin – orodjar – VAJENIŠKA OBLIKA).

VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE, POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Kandidati, ki se nameravajo vpisati v programe poklicno-tehniškega izobraževanja, se za izbrani program, za vpis v katerega poleg splošnih izpolnjujejo tudi druge pogoje, prijavijo s prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/08 za vpis v 1. letnik srednjega izobraževanja, ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu: Srednješolska dokumentacija – prijave za vpis in vpis.

Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico.

Izpolnjeno prijavnico posredujejo izbrani srednji šoli do 18. maja 2018.