Šolska dijaška skupnost, šolsko leto 2017/18

Predstavniki šolske dijaške skupnosti Tehniškega šolskega centra, Srednje strojne šole Maribor:

  • Predsednik: Jože HERGAN, 4. c/1
  • Podpredsednika: Tim PROSENAK, 2. c/2, Bennet MARKOVIČ, 2. b/1
  • Zapisničarka: Emina NUKANOVIĆ, 3. c/1
  • Predstavnika dijakov v Svetu šole: Oliver MEGLIČ, 2. c/1 in Jože HERGAN, 4. c/1
  • Predstavnik dijakov v Šolskem skladu: Juraj KRIŠTEK, 3. d/2
  • Predstavnik dijakov v Komisiji za kakovost: Emina NUKANOVIĆ, 3. c/1

Mentorica: Ramona Arnuš, prof.

STATUT Dijaške skupnosti Tehniškega šolskega centra Maribor, Srednje strojne šole

PROGRAM DELA DIJAŠKE SKUPNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2017/18