Erasmus+ VET Skills and Knowledge Exchange 2

Erasmus+ je akcijski program EU za realizacijo ciljev, zastavljenih na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014-2020. Namenjen je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter primerjavi in posodabljanju izobraževanj in usposabljanj. Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini z dolgoročnimi pozitivnimi učinki na njihov strokovni in osebni razvoj ter prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma.

Z veseljem vam sporočamo, da smo bili uspešni pri prijavi projekta Erasmus+ VET Skills and Knowledge Exchange.

Projekt bo 96 dijakom iz 5 srednjih šol s področja Maribora omogočil 3 tedensko praktično usposabljanje v podjetjih širom Evrope. Dijaki bodo lahko šli na mobilnost na eno izmed destinacij: Španija, Nemčija, Italija, Velika Britanija, Poljska in Ciper.

V projektu sodelujejo dijaki naslednjih šol:  Tehniški šolski center  Maribor, Biotehniška šola Maribor, Lesarska šola Maribor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor in Srednja trgovska šola Maribor.

Mobilnosti predstavljajo sestavni del njihovega rednega izobraževalnega procesa, zato bodo kompetence pridobljene v tujini, priznane z uporabo orodij Europass in ECVET v šoli. Dijaki imajo z mobilnostjo priložnost nova strokovna znanja in ob tem razvijati tudi socialne veščine, kot so medosebne,  medkulturne in jezikovne spretnosti, kot tudi samostojnost, podjetništvo, reševanje problemov, razumevanje delovnega okolja. Vse naštete kompetence predstavljajo sestavni del kadrovskih potreb večini današnjih podjetij.

Namen projekta:

  • sodelujočim dijakom ponuditi nadgradnjo svojih strokovnih znanj ter pridobitev novih delovnih izkušenj, osebnih in socialnih veščin v mednarodnem okolju,
  • prispevati k samostojnosti, zrelosti in odraščanju dijakov ter krepiti njihovo samozavest,
  • dijakom ponudili vpogled v način življenja in dela v drugih državah EU,
  • širiti zavedanje o raznolikosti med narodi EU ter krepiti spoštovanje vseh ne glede na kakršnekoli razlike med nami
  • nadgraditi znanje tujega jezika ter nadgraditi spretnost dijakov za sporazumevanje v tujem okolju
  • krepiti širšo izmenjavo znanj in izkušenj na strokovnem področju in na področju dela.

Termini mobilnosti:

  • oktober 2019
  • maj/junij 2020
  • oktober 2020

TUKAJ si lahko ogledate kratek povzetek mobilnosti dijakov v oktobru 2019.

RAZPIS ZA MOBILNOSTI DIJAKOV V PROJEKTU VET SKE 2 ZA MESEC OKTOBER 2020 JE PONOVNO ODPRT.

PROSTIH ŠE JE 10 MEST! 

Razpis je objavljen na tej povezavi!

Znana je tudi razporeditev dijakov po kraju opravljanja mobilnosti za prejšnji razpis. Razporeditev najdete na tej povezavi!

Vsi izbrani kandidati morate do ponedeljka, 16.3.2020 na šolo dostaviti izpolnjeno izjavo o sodelovanju in odgovornosti.

Izjavo najdete na tej povezavi!

V koliko izjave ne predložite do omenjenega datuma se smatra, da ste od prijave odstopili! Izjavo oddate koordinatorju projekta ali v tajništvo šole.

Čestitke vsem izbranim kandidatom!

Za vse morebitne dodatne informacije sem vam na voljo!

Aleš Smole, pomočnik ravnatelja, koordinator projekta ERASMUS+ na TŠC Maribor.