Govorilne ure - 1. semester 2020/21

Zap. št. Priimek in ime učitelja Razrednik oddelka Govorilne ure, dan v tednu Ura (od - do) Prostor
1 Arnuš Ramona 3.b/1 torek 10.15 - 11.00 C004/A122
2 Bandelj Andreja - četrtek 11.20 - 12.05 C002
3 Bele Branko 3.c/1 torek 8.20 - 9.05 C110
4 Benko Marjan - petek 11.20 - 12.05 A017
5 Bezjak Marjan - petek 11.20 - 12.05 A122
6 Brumec Zadravec Živa 1.b/1 ponedeljek 12.10 - 12.55 A112
7 Ciringer Zmago - četrtek 11.20 - 12.05 C304
8 Cizl Boris 2.a/2 sreda 10.15 - 11.00 C311/A122
9 Dobrin Laura 2.b/2 ponedeljek 10.15 - 11.00 C204
10 Draškovič Mitja 1.a/2 torek 8.20 - 9.05 D011
11 Dvoršič Suzana 1.a/1 ponedeljek 9.10 - 9.55 C309
12 Fras Julija 3.e/2 torek 11.20 - 12.05 A122
13 Gajšek Franc 2.e/1 petek 9.10 - 9.55 C311
14 Golob Boštjan - četrtek 9.10 - 9.55 C209
15 Gradišnik Breznik Maja 2.e/2 četrtek 8.20 - 9.05 C102/A122
16 Gregorc Branko - sreda 7.30 - 8.15 A011
17 Hanželj Mojca 1.d/1 torek 11.20 - 12.05 C002/A122
18 Horvat Tomislav 1.b/2 ponedeljek 7.30 - 8.15 A208
19 Jakopič Franc 3.a/2 ponedeljek 11.00 - 12.00 C304
20 Jemenšek Anka 4.c/1 četrtek 9.10 - 9.55 C204/A122
21 Juršič Marko 2.d/2 petek 9.10 - 9.55 A011
22 Knez Boris - sreda 9.10 - 9.55 B104
23 Kop Jože - sreda 9.10 - 9.55 A011
24 Kos Petar - četrtek 9.15 - 10.00 C302
25 Krepša Franci 3.d/2 ponedeljek 10.15 - 11.00 A017
26 Kukovec Mihael 1.f/1 torek 13.00 - 13.45 A208
27 Lep Jolanda - četrtek 10.15 - 11.00 A117
28 Majcenovič Katja 1.c/2 ponedeljek 9.10 - 9.50 C113
29 Marek Crnjac Leila 3.a/1 torek 9.10 - 9.55 C103
30 Marjanovič Vlasta 2.a/1 torek 10.15 - 11.00 C203
31 Merklin Dušan 2.c/2 torek 13.50 - 14.30 A011
32 Mertelj Manja 2.d/1 torek 9.10 - 9.55 C102/A122
33 Mihelak Matej - četrtek 10.15 - 11.00 A122
34 Milošič Iztok - torek 12.10 - 12.55 B112/A122
35 Oberški Željko 1.c/1 ponedeljek 10.15 - 11.00 A017
36 Ozebek Stanislav - torek 10.15 - 11.00 A011
37 Perko Ivan - sreda 10.15 - 11.00 A011
38 Pernek Bogdan 2.f/1 ponedeljek 11.20 - 12.00 C009
39 Pernek Mira - četrtek 11.00 - 12.00 A122
40 Podbrežnik Andrej 2.c/1 torek 9.10 - 9.55 A122
41 Premzl Željka 3.b/2 petek 8.20 - 9.05 C210/A122
42 Sabolek Zdenka 2.b/1 sreda 9.10 - 10.05 C202
43 Smole Aleš - sreda 10.15 - 11.00 A106
44 Strnad Jasna - torek 9.10 - 10.55 C109
45 Šenveter Jernej - petek 10.15 - 11.00 A204/A122
46 Šijanec Viktorija 4.b/1 ponedeljek 11.20 - 12.00 C212
47 Šteflič Srečko - sreda 13.00 - 13.45 A122
48 Štraser Metka - torek 10.15 - 11.00 C209
49 Šuhelj Boštan - torek 13.00 - 13.45 A122
50 Tamše Roman 3.c/2 ponedeljek 11.20 - 12.00 D001
51 Tertinek Beno - sreda 13.00 - 13.45 A011
52 Volk Vladimira 1.d/2 sreda 9.10 - 10.55 C209
53 Vudler Aleksander - četrtek 8.20 - 9.05 A113
54 Weissensteiner Irena 4.a/1 sreda 10.15 - 11.00 C108
55 Zelenc Vanja 1.e/1 sreda 8.20 - 9.05 D011
56 Žunkovič Franc - sreda 10.15 - 11.00 A110