V srednji strojni šoli Tehniškega šolskega centra Maribor vam nudimo naslednje izobraževalne programe:

Inštalater strojnih inštalacij je poklic, ki zelo pridobiva na pomenu, saj se ukvarja z izdelavo, montažo in servisiranjem sistemov ogrevanja, vodovoda, klimatskih naprav in plinskih napeljav. Inštalaterji so delavci na terenu, v nenehnem stiku z ljudmi in so cenjeni kot strokovnjaki, ki rešujejo probleme pri vseh vrstah hišnih napeljav, jih nastavljajo in servisirajo. V podjetjih pa izvajajo zaključna dela pri gradnji objektov, ki jih opremijo z vso potrebno inštalacijo.

Izobraževanje traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in storitev z zagovorom.

Več informacij…

Oblikovalec kovin – orodjar je nov program, ki je nastal zaradi posodabljanja izobraževalnih programov.

Novost tega programa je, da so vsebine izobraževanja osredotočene na poklicne kompetence. Teoretične vsebine se prepletajo s strokovnimi in praktičnimi, dijaki/vajenci pa imajo tudi tiste vsebine izobraževanja, ki so jih predlagali bodoči delodajalci.

Izobraževanje traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in storitev z zagovorom.

Več informacij…

Področja zaposlitve in cilji izobraževanja so isti kot v programu srednjega strokovnega izobraževanja za poklic strojni tehnik. Izobraževanje traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo.

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal in pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:
avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, strojnik gradbene mehanizacije in kmetijski mehanik, rudar, geostrojni rudar ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Več informacij…

Strojni tehnik je zagotovo med vsemi tehničnimi poklici najbolj zaposljiv. Potrebujejo ga skoraj povsod v strojni industriji, pa tudi v lesni, tekstilni, gradbeni industriji in še kje. Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Zaželjen je čim boljši uspeh iz osnovne šole, zlasti dovolj znanja iz matematike, tujega jezika in fizike, interes za stroko in tehniko nasploh, natančnost, delavnost in urejenost, dobra prostorska predstavljivost, pripravljenost za učenje.

Več informacij…

Mehatronik operater obvladuje znanja, postopke in tehnike za vzdrževanje, proizvodnjo in razvoj strojev, naprav in postrojev. Znanja pridobiva s področja strojništva, elektrotehnike, avtomatskega vodenja, računalništva in informatike. Izobraževanje traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom.

Več informacij…

V sodobnem svetu nam pomagajo inteligentni stroji že skoraj pri vseh opravilih. Za njihovo projektiranje, vzdrževanje in upravljanje pa je potrebno široko tehniško znanje. Tega nudi program tehnik mehatronike, ki združuje znanja iz strojnega, informacijskega in elektrotehniškega področja.

Mehatronika je celota osnovnih znanj, postopkov in tehnik za vzdrževanje, proizvodnjo in razvoj sodobnih strojev, naprav ter postrojenj. Mehatronika je tudi novi način razmišljanja v načrtovanju izdelkov in sistemov. Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo.

Več informacij…

Avtokaroserist izdeluje, predvsem pa popravlja, montira in vzdržuje, predeluje in preureja posamezne dele okvirja, karoserije in nadgradnje motornega vozila. Izobraževanje traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom.

Več informacij…

Avtoserviser je usposobljen za vzdrževanje motornih vozil in motorjev z notranjim zgorevanjem. Težišče dela je na sistematičnem iskanju napak na mehaničnih, pnevmatskih, hidravličnih, električnih in elektronskih sistemih motornih vozil, popravljanju sklopov, nastavljanju osnovnih vrednosti, kontroli in presoji funkcije in stanja motornega vozila. Imeti mora smisel za organizacijo dela in komunikacijo s strankami. Pri delu uporablja diagnostične naprave, zato mora nenehno slediti tehnološkemu razvoju. Izobraževanje traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom.

Več informacij…

Avtoservisni tehnik je usposobljen za  vodenje servisne dejavnosti in diagnostike motornih vozil. Izobraževanje traja 2 leti in se zaključi s poklicno maturo.

Več informacij…