Oblikovalec kovin – orodjar

Program OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR je nov program, ki je nastal zaradi posodabljanja izobraževalnih programov.

Novost tega programa je, da so vsebine izobraževanja osredotočene na poklicne kompetence. Teoretične vsebine se prepletajo s strokovnimi in praktičnimi, dijaki/vajenci pa imajo tudi tiste vsebine izobraževanja, ki so jih predlagali bodoči delodajalci.

Izobraževanje traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in storitev z zagovorom.

Predmetnik: OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR (SPI)

Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno št. ur Št. kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213 12
P2 Matematika obvezno 213 12
P3 Tuji jezik obvezno 164 9
P4 Umetnost obvezno 33 2
P5 Družboslovje obvezno 132 6
P6 Naravoslovje obvezno 132 6
P7 Športna vzgoja obvezno 164 7
Skupaj A 1051 54
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško komuniciranje v poklicu obvezno 99 4
M2 Materiali in obdelave v poklicu obvezno 66 3
M3 Elementi konstrukcij obvezno 66 3
M4 Organizacija in poslovanje obvezno 66 3
M5 Osnove oblikovanja materialov obvezno 99 5
M6 CNC programiranje obvezno 99 5
M7 Avtomatizacija strojev in naprav obvezno 99 5
M8 Oblikovanje materialov izbirno 235 12
M9 Posebne obdelave izbirno 235 12
M10 Orodja in priprave za množično proizvodnjo izbirno 235 12
M11 Sestavljanje in preizkušanje orodij izbirno 235 12
Skupaj B 1064 52
Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 655 30
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 912 40
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 160 6
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum 591 26
Skupaj pouka (A+B+E) 2706 132
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) 1567 70
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) 2866 138
Skupaj (A+B+Č+D+E) 3778 178
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor) 2
Skupaj kreditnih točk 180
Število tednov izobraževanja v šoli 82
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju 24
Število tednov interesnih dejavnosti 5
Skupno število tednov izobraževanja 111

Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijak izbere 2 izmed 4 izbirnih strokovnih  modulov M8 do M11.