Tehnik mehatronike SSI

Opis poklica

V sodobnem svetu nam pomagajo Inteligentni stroji že skoraj pri vseh opravilih. Za njihovo projektiranje, vzdrževanje in upravljanje pa je potrebno široko tehniško znanje. Tega nudi program tehnik mehatronike, ki združuje znanja iz strojnega, informacijskega in elektrotehniškega področja.

Mehatronika je celota osnovnih znanj, postopkov in tehnik za vzdrževanje, proizvodnjo in razvoj sodobnih strojev, naprav ter postrojenj. Mehatronika je tudi novi način razmišljanja v načrtovanju izdelkov in sistemov.

Kaj, kako dela tehnik mehatronike

Tehnik mehatronike dela z mehanskimi stroji, ki so podprti z informacijsko tehnologijo. Programira in vzdržuje sodobne avtomatske stroje in robote, opravlja razvojne in raziskovalne naloge v inovativnih podjetjih kovinskopredelovalne, avtomobilske, letalske in elektrotehniške panoge. Nastavlja in nadzira proizvodne linije, skrbi za delovanje tehnoloških procesov, vzdržuje elemente informacijske tehnologije, izvaja povezave med stroji in napravami ter informacijskimi sistemi v podjetjih.

Tehnik mehatronike ima interdisciplinarno znanje, ki je pri današnjem razvoju tehnologije zelo pomembno. Programiranje strojev, naprav, procesnih linij in sistemov je njegovo vsakdanje opravilo. Poleg tega njegove naloge obsegajo izvajanje montaže avtomatiziranih strojev in naprav ter nadziranje in upravljanje računalniških procesov.

Opis izobraževalnega programa

Izobraževanje za poklic tehnik mehatronike traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Izobraževalni program je sestavljen iz splošnih predmetov(slovenščine, matematike, tujega jezika, umetnosti, zgodovine, geografije, sociologije, fizike, kemije in športne vzgoje), strokovno-vsebinskih sklopov(tehniškega komuniciranja, tehnoloških procesov, mehatronike, informacijskih sistemov, krmilno-regulacijskih sistemov), interesnih dejavnosti in predmetov, ki jih določi šola za potrebe lokalnega okolja ter iz praktičnega izobraževanja v delovnem procesu.

Več informacij o izobraževalnem programu pri predmetih lahko najdete na tem spletnem mestu!

Zaposlovanje tehnikov mehatronike

Zaposlovanje tehnikov mehatronike je široko, saj je mehatronika prisotna povsod v industriji, predvsem pa v elektro, strojni in kovinski panogi.
Tehnik mehatronike najpogosteje opravlja delo v pisarni, v laboratoriju in v delavnici. Sicer pa njegovo delo poteka pretežno v zaprtih in ogrevalnih prostorih, kjer je lahko prisoten ropot, prah, hlapi, prepih in temperaturne spremembe. Ker pri svojem delu pretežno stoji, se pogosto sklanja, občasno dviguje težke predmete, je splošna telesna vzdržljivost nujna. Prav tako pa je zelo pomembna spretnost rok in prstov.

Tehnik mehatronike svoje delo opravlja predvsem kot organizator poslovanja ali analitik poslovnih procesov.

Lahko se zaposli tudi kot programer CNC-strojev, vzdrževalec procesnih linij, konstrukter, vzdrževalec, vzdrževalec energetik, izmenovodja v vzdrževanju, tehnolog, tehnolog orodjar, strojni tehnik, elektrotehnik elektronik, mehatronik operater,…

Predmetnik: TEHNIK  MEHATRONIKE (SSI)

Predmeti SKUPNO
število ur v programu
A – Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina 476
Tuji jezik 408
Matematika 408
Umetnost 68
Zgodovina 68
Geografija 68
Sociologija 68
Fizika 136
Kemija 68
Športna vzgoja 340
SKUPAJ 2108
B – Strokovni vsebinski sklopi
VS Tehniško komuniciranje 170
VS Proizvodni procesi 170
VS Mehatronika 714
VS Informacijski sistemi 340
VS Krmilno-regulacijski sistemi 510
SKUPAJ B 1904
Od tega praktični pouk 486
C – praktično usposabljanje z delom 152
D – Interesne dejavnosti 352
E – Odprti del kurikula 476
Št. Izobraževanja ur (A + B + C + D + E) 4992
Vsebina poklicne mature:

Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz mehatronike.

Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek ali storitev z zagovorom.