Poročilo komisije za kakovost Tehniški šolski center Maribor
Letni delovni načrt 2019/2020 Tehniškega šolskega centra Maribor
Poročilo o delu Tehniškega šolskega centra Maribor za šolsko leto 2018/2019