Predmetnik: AVTOKAROSERIST

Programske enote 1. letnik 2. letnik 3. letnik SKUPNO št. ur in tednov
št. ur na št. ur na št. ur na
teden leto teden leto teden leto
A – Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 3 99 2 66 3 48 213
Matematika 3 99 2 66 3 48 213
Tuji jezik 2 66 2 66 2 32 164
Športna vzgoja 2 66 2 66 2 32 164
Umetnost 1 33 33
Naravoslovje 1 33 1 33 66*
Družboslovje 2 66 2 66 132
Skupaj A 14 462 11 363 10 160 985
B – Strokovni vsebinski sklopi
Skupna poglavja strojništva
Osnove motornih vozil
Karoserijska dela
Ličarska dela
Skupaj B 12 396 15 495 13 208 1099
Od tega za:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 5 165 10 330 10 160 655
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu 
Praktično usposabljanje z delom 114 114 684 912
D – Interesne dejavnosti 
Interesne dejavnosti 64 64 32 160
E – Odprti kurikulum
Na ravni šole 7 231 7 231 9 144 606
Skupno št. ur pouka (A+B+E) 33 1089 33 1089 32 512 2690
Skupaj praktično izobraževanje (C+Č) 279 444 844 1567
Skupno št. ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E) 1153 1153 544 2850
Skupaj (A+B+Č+D+E) 1267 1267 1228 3762
Število tednov izobraževanja v šoli 33 33 16 82
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom 3 3 18 24
Število tednov interesnih dejavnosti 2 2 1 5
Skupno število tednov izobraževanja 38 38 35 111

* Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvidenih 132 ur.