Poročilo komisije za kakovost Tehniški šolski center Maribor
Letni delovni načrt 2018/2019
POROČILO O DELU TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA MARIBOR
za šolsko leto 2017/2018