Bodoči dijaki in dijakinje Srednje strojne šole!

Z veseljem vam sporočamo, da v nobenem programu srednjega strokovnega in srednjega poklicnega izobraževanja ne bomo omejili vpisa. Vse informacije glede vpisa bomo pošiljali po pošti na naslov, ki ste ga navedli v prijavnici.

Želimo vam uspešen zaključek osnovne šole in dobrodošli.
Maribor, 21.5.2021

VPIS V PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA (SPI) IN SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA (SSI)

Spoštovani bodoči dijaki in dijakinje Srednje strojne šole Tehniškega šolskega centra Maribor.

Veseli nas, da ste se odločili za nas. V nadaljevanju najdete vse pomembne podatke za vpis v našo srednjo šolo.

Darko Kukovec, direktor TŠC Maribor

RAZPISANA MESTA IN ŠTEVILO PRIJAVLJENIH ZA VPIS V 1. LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Izobraževalni program Naziv poklicne/strokovne izobrazbe Število mest za novince Število prijav
Srednje poklicno izobraževanje
SPI
Avtoserviser
Avtokaroserist
Inštalater strojnih inštalacij
Mehatronik operater
Oblikovalec kovin – orodjar* (tudi vajeniška oblika)
52
26
26
26
26
56
6
8
12
13
Srednje strokovno izobraževanje
SSI
Strojni tehnik
Tehnik mehatronike
56
56
29
45

Kot je določeno z razpisom in rokovnikom  imajo kandidati možnost, da do 22. aprila 2021 svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov prenesejo v drug izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo.

Zaradi kandidatove varnosti in tudi varnosti strokovnih delavcev, ki na srednjih šolah izvajajo vpis novincev v srednje šole, ter zaradi zagotavljanja zdravstvenih ukrepov na srednji šoli, kjer trenutno poteka pouk, bo prenos prijave izveden preko elektronske pošte.

Postopek prenosa prijav bo tako tudi letos potekal elektronsko, in sicer kandidati v primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer so oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca oziroma na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen, posredujejo skenirano / fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša (objavljena je na spletni strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ ), v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Na spletni strani ministrstva je poleg obrazca / izjave za prenos prijavnice objavljen tudi natančen seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev za posamezno srednjo šolo, kamor kandidati pošljejo izpolnjen obrazec oziroma izjavo za prenos prijavnice.

Če se bodo kandidati odločili za prenos prijavnice, opozarjamo, da lahko prenos prijavnice izvedejo najkasneje do 22. 4. 2021, elektronsko pošto, v kateri bodo priložili izpolnjen obrazec / izjavo za prenos prijavnice pa naj pošljejo na elektronski naslov svetovalnega delavca srednje šole okvirno do 14. ure tega dne, zato da bodo svetovalni delavci imeli še dovolj časa, da izvedejo prenos, kot bodo kandidati zaprosili v izjavi.

REGIJA SREDNJA ŠOLA IME SVETOVALNEGA DELAVCA OZIROMA SVETOVALNE DELAVKE ELEKTRONSKA ŠOLA SVETOVALNEGA DELAVCA OZIROMA SVETOVALNE DELAVKE
PODRAVSKA Srednja šola za oblikovanje Maribor Katja Kokol katja.kokol@ssom.si
PODRAVSKA Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola Ana Kotnik Krajnc ana.kotnik.krajnc@tscmb.si
PODRAVSKA Konservatorij za glasbo in balet Maribor Nina Bošnjak nina.bosnjak@konservatorij-maribor.si
PODRAVSKA Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo Larisa Cvilak larisa.cvilak@icp-mb.si
PODRAVSKA Gimnazija Ptuj Darja Rokavec darja.rokavec@guest.arnes.si
PODRAVSKA Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor Mojca Zorec mojca.zorec@szks.si
PODRAVSKA Prva gimnazija Maribor Marta Mohorko Bezget marta.mohorko-bezget@prva-gimnazija.org
PODRAVSKA II. gimnazija Maribor Polona Kiker vpis@druga.si
PODRAVSKA Srednja šola za trženje in dizajn Maribor Suzana Golobb Strmšek suzana.golobb-strmsek@guest.arnes.si
PODRAVSKA Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor Vesna Pogačnik vesna.pogacnik@guest.arnes.si
PODRAVSKA Lesarska šola Maribor, Srednja šola Cvetka Semlak cvetka.semlak@guest.arnes.si
PODRAVSKA Šolski center Ptuj, Strojna šola Julija Fekonja julija.fekonja@guest.arnes.si
PODRAVSKA Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Veronika Leskovar
Ingrid Kac Korunič
veronika.leskovar@guest.arnes.si in ingrid.kackorunic@scptuj.si
PODRAVSKA Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola Nataša Vidovič natasa.vidovic@scptuj.si
PODRAVSKA III. gimnazija Maribor Bojana Posavec Vaupotič bojana.posavec@tretja.si
PODRAVSKA Srednja elektro-računalniška šola Maribor Maja Krajnc maja.krajnc@sers.si
PODRAVSKA Srednja šola Slovenska Bistrica Mojca Vrečko mojcav@sssb.si
PODRAVSKA Gimnazija Ormož Polona Kosec Krajnc polona.koseckrajnc@gimnazija-ormoz.si
PODRAVSKA Biotehniška šola Maribor Polona Vesenjak polona.vesenjak@bts.si
PODRAVSKA Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor Danica Pelcl danica.pelcl@ses-mb.si
PODRAVSKA Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor Nataša Harl natasa.harl@guest.arnes.si
PODRAVSKA Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor Nataša Lampret natasa.lampret@gradbena.si
PODRAVSKA Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše Tadej Vovko tadej.vovko@gimnazija-ruse.si
PODRAVSKA Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola in dijaški dom Mateja Turk mateja.turk@prometna.net
PODRAVSKA Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Alenka Tarkuš alenka.tarkus@z-ams.si
POMURSKA Dvojezična srednja šola Lendava Alenka Lovrenčec alenka.lovrencec@guest.arnes.si
POMURSKA Srednja zdravstvena šola Murska Sobota Mateja Jakšič mateja. hladen@guest.arnes.si
POMURSKA Biotehniška šola Rakičan Barbara Žužek Lackovič svetovalec@solarakican.si
POMURSKA Gimnazija Murska Sobota Brigita Hari brigita.hari@guest.arnes.si
POMURSKA Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci Karmen Stolnik karmen.stolnik.ssgt@gmail.com
POMURSKA Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota Miljana Krstič miljana.krstic@spts.si, miljana.krstic@guest.arnes.si
POMURSKA Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija Nataša Gomiunik natasa.gomiunik@guest.arnes.si
POMURSKA Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Liljana Fajdiga liljana.fajdiga@gfml.si

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2021/2022 najdete na spletni strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Več informacij glede vpisa: ana.kotnik.krajnc@tscmb.si.

PRIJAVA ZA VPIS

Vsi, ki se nameravajo v šolskem letu 2020/2021 vpisati v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij, morajo izbrani srednji šoli v predpisanih rokih in na predpisanih obrazcih oddati prijavo za vpis – prijavnica za vpis je na voljo  na spletnih straneh  ministrstva na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/vpis-v-srednjo-solo.html, ali v Državni založbi Slovenije.

Vsak odda samo ENO izpolnjeno prijavnico.

Učenci osnovnih šol prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili praviloma oddajo na osnovni šoli, ostali kandidati pa bodisi na osnovni šoli, kjer so končali osnovnošolsko izobraževanje, bodisi pa jo posredujejo neposredno izbrani srednji šoli. Učenci, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini, prijavo pošljejo neposredno srednji šoli, na kateri se želijo izobraževati.

ROKI

Učenci osnovnih šol oz. kandidati, ki se za vpis v 1. letnik srednje šole prijavljajo prvič, morajo prijavnico oddati najkasneje do 2. aprila 2021.

 Učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, bodo lahko prijavnico oddali še do 25. maja 2021.

Dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo do 2. aprila 2021 po postopku, kot velja za kandidate, ki se prijavljajo prvič. Če se ne bodo prijavili v tem roku, se bodo lahko prijavili do 25. maja 2021, vendar le na šole oziroma za programe, kjer ne bo omejitve vpisa oziroma bodo še prosta mesta.

VPIS

Vsi prijavljeni učenci in dijaki bodo praviloma med 16. in vključno 19. junijem 2021, do 14. ure, izbranim šolam predložili dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. O točnih datumih in urah jih bodo obvestile šole.

Učenci in dijaki, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo do 19. junija 2021 tudi vpisani. Učenci in dijaki, ki v prvem krogu ne bodo izbrani, bodo na šolah seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 29. junija 2021, do 15. ure.

Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva najkasneje 1. julija 2021. Srednje šole bodo sprejemale prijave, dokler bodo imele prosta mesta, vendar najdlje do 31. avgusta 2021.

INFORMACIJA O IZVAJANJU NEKATERIH PROGRAMOV V VAJENIŠKI OBLIKI

Tudi v šolskem letu 2020/2021 se bodo lahko dijaki v izobraževalnem programu Oblikovalec kovin – orodjar  izobraževali v vajeniški obliki.

V razpisu je ta program posebej označeni z * in s pripisom, da se bo program izvajal tudi v vajeniški obliki. Vajeniška oblika izobraževanja se od obstoječe tako imenovane šolske oblike izobraževanja razlikuje samo v tem, da se večji del izobraževanja izvede pri delodajalcu. V vajeniški obliki izobraževanja se namreč vsaj polovica oziroma 50 % izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (okvirno 56 tednov v treh letih), medtem ko je ta delež v šolski obliki izobraževanja nižji in znaša povprečno 22 % oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih.

V času izobraževanja ima dijak, ki se bo v programu izobraževal v vajeniški obliki, povsem enake pravice in obveznosti kot dijak, ki bo v isti program vpisan v šolski obliki.

Kandidati, ki se želijo izobraževati v vajeniški obliki, izpolnijo enako prijavnico kot vsi kandidati za vpis v srednjo šolo, pri navedbi programa pa morajo pripisati informacijo, da gre za vajeniško obliko (primer: Izobraževalni program: Oblikovalec kovin – orodjar – VAJENIŠKA OBLIKA).