Tehniški šolski center Maribor je pridobil Erasmus+ listino (ECHE) za svoje študente in zaposlene za obdobje od 2014 do 2020. Erasmus+ študenti in predavatelji bodo kot vsako leto svoje bogate izkušnje delili na predstavitvah predavateljskemu zboru in študentom. Ob informativnih dnevih bomo pripravili tudi plakate z gradivom naših Erasmusovcev in informativni kotiček z informacijami o možnostih mobilnosti, saj želimo da postane Erasmus+ mobilnost, konkurenčna prednost naše šole.

Erasmus Policy Statement

Koordinator študijskih izmenjav in namestitev bo opravila dela kot so:

 • Priprava prijavnice in vodenje postopka pridobivanja finančnih sredstev;
 • Sodelovanje s CMEPIUS-om v izvajanju in izobraževanju za izvajanje mobilnosti;
 • Priprava in vodenje razpisa za študijske namestitve;
 • Organizacija motivacijskih posvetov in predstavitev poročil za izvedene mobilnosti;
 • Svetovanje študentom in zaposlenim;
 • Izdelava predloga institucionalnega načrta;
 • Udeležba in organizacija pripravljalnih obiskov;
 • Priprava bilateralnih pogodb in dogovorov o sodelovanju z inštitucijami;
 • Pobuda in koordinacija drugih mednarodnih sodelovanj;
 • Priprava predstavitev mobilnosti za študente, delavce in javnost.

 

Projekti mobilnosti Erasmus+

Erasmus+ podpira individualno mobilnost študentov, diplomantov, učnega osebja in drugih zaposlenih, organizacijo projektov intenzivnih programov (poletne/zimske šole), večstranske projekte in mreže.

 

Kaj Erasmus+ omogoča študentu?

 • da del rednih študijskih obveznosti opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav,
 • da je oproščen stroškov šolnine v tujini,
 • da se mu priznajo v tujini opravljene obveznosti,
 • da opravi prakso v podjetju v eni od sodelujočih držav,
 • da pridobi finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

Preko vsega tega mu omogoča spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev.

 

Kaj Erasmus+ omogoča zaposlenim?

 • da svoja predavanja izvedejo tudi na tujih institucijah,
 • da se usposabljajo na tujih izobraževalnih institucijah ali podjetjih,
 • da pridobijo nova in drugačna znanja in rešitve,
 • da pridobijo vpogled v mednarodni izobraževalni sistem in s tem tudi primerjajo lastno znanje in pridobitve,
 • da v svoja predavanja vnesejo tudi mednarodne izkušnje in znanje iz prve roke.

 

Sodelujoče države:

 • Države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno Kraljestvo;
 • Države EEA: Islandija, Lihtenštajn, Norveška;
 • Makedonija in Turčija.

 

Kako dolgo traja izmenjava?

Študenti:

 • Praksa od 2 meseca do 12 mesecev
 • Študij od 3 mesece do 12 mesecev

 

Zaposleni:

 • Poučevanje od 2 dni ali vsaj 8 ur poučevanja do 2 meseca
 • Usposabljanje od 1 tedna (5 delovnih dni) do 2 meseca

 

Pogoji sodelovanja za študente:

 • za prakso mora študent biti vpisan vsaj v prvi letnik Višje strokovne šole;
 • za študij mora študent biti vpisan vsaj v drugi letnik Višje strokovne šole;
 • mora biti državljan ene od sodelujočih držav ali državljan druge države, in je vpisan na visokošolski zavod v sodelujoči državi pod pogoji, ki jih določa vsaka sodelujoča država, ter ob upoštevanju narave programa;
 • študentu se lahko status Erasmus+ dodeli več krat: tako za študij kot za prakso, skupaj za največ 12 mesecev;
 • vsaj ena od obeh držav, matična ali gostiteljica, mora biti država članica EU.

 

Pogoji sodelovanja za zaposlene:

 • mora biti v delovnem razmerju (rednem ali pogodbenem) s Tehniškim šolskim centrom Maribor;
 • mora biti državljan ene od sodelujočih držav ali državljan druge države, ki je zaposlen v sodelujoči državi;
 • za poučevanje mora gostiteljica zaposlenih (visokošolski zavod) prav tako imeti Erasmus+ listino in
 • vsaj ena od obeh držav, matična ali gostiteljica, mora biti država članica EU.

 

Kontakt

Delo koordinatorjev študijskih izmenjav in Erasmus+ mobilnosti za študente in zaposlene opravlja mag. Samo Čretnik, pri tem ji pomagata mag. Sabina Herle in mag. Ivanka Herle, kot zunanji svetovalec pa ga. Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, vodja projektov Skupnosti VSŠ in članica upravnega odbora EURASHE.

 

Telefon: +386 (0)2 460 5167
Fax: +386 (0)2 229 5769
E-naslov:
ravnatelj.vss@tscmb.sisabina.herle@tscmb.si, ivanka.lesjak@tscmb.si.