Večina obrazcev je pripravljenih tako, da jih v celoti izpolnite na računalniku, natisnete in podpišete.

Lektoriranje diplomskih del: