URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 4.10.2018

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 1.10.2018

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 25.10.2018

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 24.9.2018

URNIK IZREDNI ŠTUDIJ, 1. semester | zadnja posodobitev: 8.11.2018

(datum zadnjih sprememb: 4.10.2018)

Strojništvo

CELOTEN SEZNAM  | zadnja posodobitev: 28.9.2018

Seznam Strojni elementi, Mehanika 1, Materiali | zadnja posodobitev: 3.10.2018

Seznam Računalništvo | zadnja posodobitev: 3.10.2018

Seznam Računalniško modeliranje | zadnja posodobitev: /

Seznam Elektrotehnika | zadnja posodobitev: /

Seznam Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov | zadnja posodobitev: /

Seznam Poslovno komuniciranje in vodenje | zadnja posodobitev: /

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 3.10.2018

Seznam Avtomatizacija in robotika, Energetika | zadnja posodobitev: 4.10.2018

Seznam Ekonomika podjetja, Tehnologija, Mehanika 2 | zadnja posodobitev: 3.10.2018

Seznam Orodjarstvo | zadnja posodobitev: /

Seznam Vzdrževanje | zadnja posodobitev: /

Avtoservisni menedžment

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 2.10.2018

Seznam Poslovna in tehnična informatika, Materiali za gradnjo motornih vozil, Merilne metode in naprave | zadnja posodobitev: /

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 28.9.2018

Izredni študij (Strojništvo)

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 28.9.2018

 

 

Obvezna prisotnost na laboratorijskih vajah

Študente rednega in izrednega študija opozarjamo, da je na laboratorijskih vajah obvezna prisotnost v obsegu najmanj 80%, kar je pogoj za pristop k izpitom ter za prehod v višji letnik. Vpis v 2. letnik ni možen brez opravljenih laboratorijskih vaj prvega letnika.