URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 10.1.2018

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 5.3.2018

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 10.1.2018

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 5.3.2018

(datum zadnjih sprememb: 3.1.2018)

URNIK IZREDNI ŠTUDIJ, 2. semester | zadnja posodobitev: 10.1.2018

(datum zadnjih sprememb: 10.1.2018)

Strojništvo

CELOTEN SEZNAM  | zadnja posodobitev: 10.1.2018

Seznam Strojni elementi | zadnja posodobitev: 10.1.2018

Seznam Računalniško modeliranje | zadnja posodobitev: 10.1.2018

Seznam Elektrotehnika | zadnja posodobitev: 10.1.2018

Seznam Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov | zadnja posodobitev: 10.1.2018

Seznam Poslovno komuniciranje in vodenje | zadnja posodobitev: 10.1.2018

CELOTEN SEZNAM

Seznam Orodjarstvo | zadnja posodobitev 19.3.2018

Seznam Vzdrževanje | zadnja posodobitev 19.3.2018

Avtoservisni menedžment

Izredni študij (Strojništvo)

 

Obvezna prisotnost na laboratorijskih vajah

Študente rednega in izrednega študija opozarjamo, da je na laboratorijskih vajah obvezna prisotnost v obsegu najmanj 80%, kar je pogoj za pristop k izpitom ter za prehod v višji letnik. Vpis v 2. letnik ni možen brez opravljenih laboratorijskih vaj prvega letnika.