Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija imenuje predavateljski zbor. Sestavljajo jo predsednik in 6 članov, od tega 4 predavatelji šole, tako da so zastopana vsa študijska področja oziroma skupine predmetov in 2 študenta (predlaga Skupnost študentov). Člane komisije lahko kontaktirate na kakovost@tscmb.si.

Člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija:

 1. dr. Oto Težak, predsednik
 2. mag. Beno Arbiter, član
 3. mag. Ivanka Lesjak, članica
 4. Vilko Švab, član
 5. Nejc Britovšek, predstavnik študentov in
 6. Marcel Lešnjak Čizmašija, predstavnik študentov.

Delo Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti

 • Priprava samoevalvacijskega poročila.
 • Izvedba analize anketiranja za tekoče študijsko leto.
 • Na podlagi celotnih rezultatov in analiz anketiranja priprava predlogov za izboljšave izobraževalnega procesa.
 • Priprava na predvideno zunanjo evalvacijo v letu 2020 – priprava zahtevane dokumentacije in oddaja predloga na NAKVIS ter izvedba vseh potrebnih aktivnosti za nemoten obisk skupine strokovnjakov zunanje evalvacije.
Plan izobraževanja:
 • Udeležba na morebitnih seminarjih oz. konferencah.