Razpis za nove predavatelje

Višja strokovna šola Tehniškega šolskega centra Maribor vabi k sodelovanju v višješolskih programih STROJNIŠTVO in AVTOSERVISNI MENEDŽMENT.

Pogoji za kandidaturo
  1. Tri leta delovnih izkušenj na predmetnem področju.
  2. Reference na področju izobraževanja.
  3. Univerzitetna izobrazba.
Postopek za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol
  1. Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole
  2. Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole
  3. Navodilo za predložitev dokumentacije pri imenovanju predavateljev
Seznam obrazcev:
Prijava

Prijavi priložite overjena dokazila in dokumente:

Prijavo pošljete na:

TŠC Maribor – Višja strokovna šola
Zolajeva ulica 12
2000 Maribor

ali v elektronski obliki na ravnatelj.vss@tscmb.si.

AVTOSERVISNI MENEDŽMENT

Predmet Izvajalec Znanje
Poslovno komuniciranje predavatelj komunikologije, ekonomije, menedžmenta, organizacije, psihologije, pedagogike ali sociologije
Poslovni in tehnični tuj jezik predavatelj tujega jezika ustrezne smeri
Poslovna in tehnična informatika predavatelj informatike, ekonomije – poslovna informatika, organizacije – informatika, strojništva, mehatronike, elektronike, matematike, fizike
inštruktor informatike, strojništva, mehatronike ali elektronike
laborant informatike, strojništva, mehatronike ali elektronike
Ekonomika podjetij predavatelj ekonomije, organizacije in menedžmenta
Finančno poslovanje in podjetniško pravo predavatelj ekonomije, organizacije in menedžmenta
Trženje in komercialno poslovanje predavatelj ekonomije
Varnost pri delu in ekologija

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva, mehatronike, elektronike
Materiali za gradnjo motornih vozil predavatelj metalurgije, metalurgije in materialov, strojništva, ali kemije
Tehnologije popravil predavatelj strojništva
Merilne metode in naprave predavatelj strojništva, elektrotehnika, mehatronike
inštruktor strojništva, elektrotehnika, mehatronike
laborant strojništva, elektrotehnika, mehatronike
Električne naprave in napeljave predavatelj strojništva, elektrotehnika, mehatronike
inštruktor strojništva, elektrotehnika, mehatronike
laborant strojništva, elektrotehnika, mehatronike
Mehatronski sistemi predavatelj mehatronike, strojništva, elektrotehnika
inštruktor mehatronike, strojništva, elektrotehnika
laborant mehatronike, strojništva, elektrotehnika
Pogonski agregati

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
inštruktor strojništva, mehatronike
laborant strojništva, mehatronike
Tehnika motornih vozil predavatelj strojništva
Varnostni in udobnostni sistemi predavatelj strojništva, informatike, elektrotehnika
Podjetništvo in menedžment predavatelj ekonomije, organizacije in menedžmenta, strojništva, elektrotehnike
Sistemi zagotavljanja kakovosti

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj ekonomije, organizacije in menedžmenta, strojništva, elektrotehnike
Menedžment motornega vozila in diagnostika

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva, elektrotehnike
Sistemi prenosa moči

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva, elektrotehnike
Podvozja in nadgradnje

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
Karoserijska tehnika

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
Logistični procesi

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj ekonomije, strojništva, tehnologije prometa, prometa ali logistike
Predelave in dodelave motornih vozil

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
Praktično izobraževanje

Iščemo rezervnega predavatelja!

organizator imenovanje za predavatelja za enega od zgoraj navedenih predmetov

STROJNIŠTVO

Predmet Izvajalec Znanje
Strokovna terminologija v tujem jeziku predavatelj ustreznega tuja jezika
Poslovno komuniciranje in vodenje predavatelj komunikologije, ekonomije, organizacije in menedžmenta sistemov, psihologije, pedagogike ali sociologije
Računalništvo predavatelj računalništva, informatike, matematike, fizike, elektrotehnike ali strojništva
inštruktor računalništva, informatike, matematike, fizike, elektrotehnike ali strojništva
laborant računalništva, informatike, matematike, fizike, elektrotehnike, strojništva ali mehatronike
Mehanika 1

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Elektrotehnika predavatelj elektrotehnike
inštruktor elektrotehnike
Strojni elementi

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Računalniško modeliranje

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Materiali predavatelj strojništva ali metalurgije
inštruktor strojništva, metalurgije ali metalurških tehnologij
laborant strojništva, metalurgije ali metalurških tehnologij
Varnost pri delu in varovanje okolja

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva, elektrotehnike, kemije ali kemijske tehnologije
Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov predavatelj strojništva
Ekonomika podjetja predavatelj ekonomije, organizacije in menedžmenta sistemov ali strojništva
Kakovost in zanesljivost procesov predavatelj strojništva ali elektrotehnike
Mehanika 2

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Tehnologija predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Avtomatizacija in robotika predavatelj strojništva ali elektrotehnike
inštruktor strojništva ali elektrotehnike
Energetika

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
Snovanje in konstruiranje orodij

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
Izdelava in vzdrževanje orodij

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
Priprava in vodenje proizvodnje

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj strojništva
Računalniško podprta proizvodnja predavatelj strojništva
inštruktor strojništva
Vzdrževanje strojev in naprav predavatelj strojništva ali elektrotehnike
Vzdrževanje energetskih sistemov predavatelj strojništva ali elektrotehnike
Praktično izobraževanje

Iščemo rezervnega predavatelja!

predavatelj znanje enega od predavatelja predmetov, navedenih v tem študijskem programu

 

Legenda:

Iščemo rezervnega predavatelja!  Iščemo rezervnega predavatelja!     Iščemo nove predavatelje!  Iščemo novega predavatelja!