Redni študenti se bodo udeleževali učnih projektov, strokovnih ekskurzij, razpisov in drugih aktivnostih po delovnem načrtu in izvedbenem kurikulu šole za to leto, v sklopu predmetov ali PRI. V študijskem letu 2018/19 so izpeljali volitve svojih predstavnikov v svet zavoda in druge odbore. Sodelovali bodo pri predstavitvah višje šole in programa na sejmih, informativnih dnevih, dnevih odprtih vrat, v publikacijah in na drugih predstavitvah dela šole. Aktivno sodelujejo pri promociji šole in povezovanju šole z okoljem. Organizirajo strokovna srečanja doma/v tujini. Sodelujejo pri pripravi predstavitve projektov Erasmus mobilnosti oz. mednarodne aktivnosti šole. Sodelujejo pri pripravi in izvedbi prireditve svečane podelitve diplom. Študentska skupnost sodeluje tudi pri upravljanju višje šole in zavoda ter tutorski pomoči študentom.

Predstavniki Skupnosti študentov v organih šole in zavoda:

Študentski svet TŠC Maribor

 • Mitja SRAKA, strojništvo,
 • Ivan STOČKO, avtoservisni menedžment,
 • Žiga STRMŠEK, strojništvo,
 • Nejc BRITOVŠEK, strojništvo in
 • Marjan DREIER, avtoservisni menedžment.

Predstavniki študentov v Svetu zavoda TŠC Maribor

 • Mitja SRAKA, strojništvo,
 • Žiga STRMŠEK, strojništvo in
 • Ivan STOČKO, avtoservisni menedžment.

Predstavniki študentov v Strateškem svetu TŠC Maribor

 • Marko ŽAGAR, avtoservisni menedžment,
 • Klavdija VRAČKO, avtoservisni menedžment in
 • Matej BERANIČ, predstavnik diplomantov.

Predstavniki študentov v Komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ TŠC Maribor

 • Nejc BRITOVŠEK, strojništvo in
 • Marcel LEŠNJAK ČIZMAŠIJA, strojništvo.

Predstavniki študentov v Komisiji za kakovost zavoda TŠC Maribor

 • Nejc BRITOVŠEK, strojništvo in
 • Marcel LEŠNJAK ČIZMAŠIJA, strojništvo.

Plan dela Skupnosti študentov

 • Pregled aktivnosti zastopnikov v organih šole in zavoda ter ukrepanje
 • Načrtovanje študentske tutorske aktivnosti.
 • Obravnava pobud in načrtovanje kulturno-zabavnih in drugih aktivnosti študentov.
 • Obvestila o aktivnostih skupnosti študentov bodo objavljena na spletnih straneh in na oglasni deski skupnosti študentov.