(datum zadnjih sprememb: 2.10.2019)

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 20.9.2019

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 2.10.2019

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 20.9.2019

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 20.9.2019

(datum zadnjih sprememb: 24.9.2019)

(datum zadnjih sprememb: 18.10.2019)

Strojništvo

CELOTEN SEZNAM  | zadnja posodobitev: 11.10.2019

Seznam Materiali, Mehanika 1, Strojni elementi | zadnja posodobitev: 11.10.2019

Seznam Računalništvo | zadnja posodobitev: 11.10.2019

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 3.10.2019

Seznam Ekonomika podjetja, Tehnologija | zadnja posodobitev: 3.10.2019

Seznam Mehanika 2 | zadnja posodobitev: 7.10.2019

Seznam Avtomatizacija in robotika, Energetika | zadnja posodobitev: 3.10.2019

Avtoservisni menedžment

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 18.10.2019

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 3.10.2019

Izredni študij (Strojništvo)

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 4.10.2019

 

 

Obvezna prisotnost na laboratorijskih vajah

Študente rednega in izrednega študija opozarjamo, da je na laboratorijskih vajah obvezna prisotnost v obsegu najmanj 80%, kar je pogoj za pristop k izpitom ter za prehod v višji letnik. Vpis v 2. letnik ni možen brez opravljenih laboratorijskih vaj prvega letnika.