(datum zadnjih sprememb: 21.3.2020)

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 24.1.2020

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 21.3.2020

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 13.1.2020

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 21.3.2020

(datum zadnjih sprememb: 21.3.2020)

(datum zadnjih sprememb: 12.3.2020)

Strojništvo

Avtoservisni menedžment

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 13.1.2020

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 13.1.2020

Izredni študij (Strojništvo)

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 13.1.2020

 

 

Obvezna prisotnost na laboratorijskih vajah

Študente rednega in izrednega študija opozarjamo, da je na laboratorijskih vajah obvezna prisotnost v obsegu najmanj 80%, kar je pogoj za pristop k izpitom ter za prehod v višji letnik. Vpis v 2. letnik ni možen brez opravljenih laboratorijskih vaj prvega letnika.