(datum zadnjih sprememb: 9.10.2020)

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 29.9.2020

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 9.10.2020

URNIK 1. semester | zadnja posodobitev: 29.9.2020

URNIK 2. semester | zadnja posodobitev: 9.10.2020

(datum zadnjih sprememb: 13.10.2020)

URNIK izredni študij, 2020/21 | zadnja posodobitev: 13.10.2020

(datum zadnjih sprememb: 21.10.2020)

Strojništvo

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 21.10.2020

Seznam Materiali, Mehanika 1, Strojni elementi | zadnja posodobitev: 21.10.2020

Seznam Računalništvo | zadnja posodobitev: 21.10.2020

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 64.10.2020

Seznam Ekonomika podjetja, Mehanika 2, Tehnologija | zadnja posodobitev: 6.10.2020

Seznam Avtomatizacija in robotika, Energetika | zadnja posodobitev: 6.10.2020

Avtoservisni menedžment

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 6.10.2020

Izredni študij (Strojništvo)

CELOTEN SEZNAM | zadnja posodobitev: 7.10.2020

 

 

Obvezna prisotnost na laboratorijskih vajah

Študente rednega in izrednega študija opozarjamo, da je na laboratorijskih vajah obvezna prisotnost v obsegu najmanj 80%, kar je pogoj za pristop k izpitom ter za prehod v višji letnik. Vpis v 2. letnik ni možen brez opravljenih laboratorijskih vaj prvega letnika.