ZBORNICA TEORIJE:
telefon 1: 02/229 57 66
telefon 2: 02/229 57 67

DIREKTOR IN RAVNATELJ SREDNJE STROJNE ŠOLE
DARKO KUKOVEC
telefon: 02/229 57 57

RAVNATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
mag. SAMO ČRETNIK
telefon: 02/460 51 67

VODJA MEDPODJETNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA
SREČKO VIDOVIČ
telefon: 02/229 57 71

VODJA ŠOLSKIH DELAVNIC
BRANKO GREGORC
telefon: 02/229 57 71

POMOČNIK RAVNATELJA SREDNJE STROJNE ŠOLE
ALEŠ SMOLE
telefon: 02/460 51 62

TAJNIŠTVO ZAVODA
BOJANA CAFNIK
telefon 02/229 57 56
URADNE URE: od 8. – 10. ure

SVETOVALNA SLUŽBA
ANA KOTNIK KRAJNC
telefon: 02/229 57 60

RAČUNOVODSTVO
MIRA BRUMEC
telefon: 02/229 57 51
URADNE URE: od 10. – 12. ure

KNJIGOVODSTVO
RADA BJELIĆ
telefon: 02/229 57 65
URADNE URE: od 10. – 12. ure

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
BOGDAN PERNEK
telefon: 02/229 57 63

TAJNIK POKLICNE MATURE
PETAR KOS
telefon: 02/460 51 54

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
SANDI VUDLER
telefon: 02/460 51 61, 041/31 32 38

ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE
mag. FRANC ŽUNKOVIČ
telefon: 040/29 63 95

KNJIŽNICA
GAJA LAŠIČ
telefon: 02/229 57 62

VZGOJITELJICA
CVETKA ŠPENDL
telefon: 040/849 548

UČNA TEHNOLOGIJA – RAČUNALNIŠTVO
JANKO DOLENC
telefon: 070/825 026

 

Seznam vseh zaposlenih

Zap.št.PRIIMEK IN IMEElektronski naslovPredmetno področje
ARBITER BENO beno.arbiter@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
ARNUŠ RAMONA ramona.arnus@tscmb.si TUJI JEZIKI
BANDELJ ANDREJA andreja.bandelj@tscmb.si TUJI JEZIKI
BELE BRANKO branko.bele@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
BJELIĆ RADOSAVA radoslava.bjelic@tscmb.si KNJIGOVODSTVO
BRUMEC ZADRAVEC ŽIVA ziva.brumec.zadravec@tscmb.si SLOVENSKI JEZIK
BRUMEC MIRA mira.brumec@tscmb.si RAČUNOVODSTVO
CAFNIK BOJANA bojana.cafnik@tscmb.si TAJNIŠTVO
CIRINGER ZMAGO zmago.ciringer@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
CIZL BORIS boris.cizl@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
ČRETNIK SAMO ravnatelj.vss@tscmb.si RAVNATELJ VSŠ
DOBRIN LAURA laura.dobrin@tscmb.si SLOVENSKI JEZIK
DOLENC JANKO janko.dolenc@tscmb.si VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE
DVORŠIČ SUZANA suzana.dvorsic@tscmb.si NARAVOSLOVNI PREDMETI
FRAS JULIJA julija.fras@tscmb.si TUJI JEZIKI
GAJŠEK FRANC franc.gajsek@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
GREGORC BRANKO branko.gregorc@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
HAJNC MAJDA majda.hajnc@tscmb.si PERICA, ČISTILKA
HANŽELJ MOJCA mojca.hanzelj@tscmb.si TUJI JEZIKI
HERLE SABINA sabina.herle@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
HORVAT TOMISLAV tomislav.horvat@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
HRASTNIK SUZANA suzana.hrastnik@tscmb.si KUHARSKA POMOČNICA
JAKOPIČ FRANC franc.jakopic@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
JEHART SAŠO saso.jehart@tscmb.si PRAKTIČNI POUK
JEMENŠEK ANKA anka.jemensek@tscmb.si TUJI JEZIKI, SLOVENSKI JEZIK
JEŠIĆ DRAGICA dragica.jesic@tscmb.si ČISTILKA
JURŠIČ MARKO marko.jursic@tscmb.si PRAKTIČNI POUK
KANCLER UROŠ uros.kancler@tscmb.si VARNOSTNIK, VRATAR
KNEZ BORIS boris.knez@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
KOP JOŽE joze.kop@tscmb.si PRAKTIČNI POUK
KOS PETAR petar.kos@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
KOTNIK KRAJNC ANA ana.kotnik.krajnc@tscmb.si SVETOVALNA SLUŽBA
KREPŠA FRANC franc.krepsa@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
KUKOVEC DARKO darko.kukovec@tscmb.si DIREKTOR/RAVNATELJ
KUKOVEC MIHAEL mihael.kukovec@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
LAŠIČ GAJA gaja.lasic@tscmb.si KNJIŽNICA
LEDENIK SVETLANA svetlana.ledenik@tscmb.si PRODAJALKA V BIFEJU
LJUBEC VLASTA vlasta.ljubec@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
MAJCENOVIČ KATJA katja.majcenovic@tscmb.si TUJI JEZIKI
MAREK CRNJAC LEILA leila.marek.crnjac@tscmb.si MATEMATIKA
MARJANOVIČ VLASTA vlasta.marjanovic@tscmb.si SLOVENSKI JEZIK
MASTINŠEK MARJETKA marjetka.mastinsek@tscmb.si PERICA, ČISTILKA
MAŠIĆ ISMET ismet.masic@tscmb.si VARNOSTNIK, VRATAR
MAURIČ ZDENKA zdenka.mauric@tscmb.si KUHARSKA POMOČNICA
MERTELJ MANJA manja.mertelj@tscmb.si MATEMATIKA
MERKLIN DUŠAN dusan.merklin@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
MIHELAK MATEJ matej.mihelak@tscmb.si PRAKTIČNI POUK
MITKOVIČ MAJDA majda.mitkovic@tscmb.si VODJA KUHINJE
NOVAK ROBERT robert.novak@tscmb.si DRUŽBOSLOVNI PREDMETI
OZEBEK STANISLAV stanislav.ozebek@tscmb.si PRAKTIČNI POUK
PAJIĆ SAVKA savka.pajic@tscmb.si ČISTILKA
PERKO IVAN ivan.perko@tscmb.si PRAKTIČNI POUK
PERNAT LEON leon.pernat@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
PERNEK BOGDAN bogdan.pernek@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
PERNEK MIRA mirica.pernek@tscmb.si DRUŽBOSLOVNI PREDMETI
PODBREŽNIK ANDREJ andrej.podbreznik@tscmb.si TUJI JEZIKI
PUSTINEK JANEZ janez.pustinek@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
RAJŠEK BOJAN bojan.rajsek@tscmb.si PRAKTIČNI POUK
SABOLEK ZDENKA zdenka.sabolek@tscmb.si SLOVENSKI JEZIK
SMOLE ALEŠ ales.smole@tscmb.si MATEMATIKA
ŠENVETER JERNEJ jernej.senveter@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
ŠIJANEC VIKTORIJA viktorija.sijanec@tscmb.si DRUŽBOSLOVNI PREDMETI
ŠPENDL CVETKA cvetka.spendl@tscmb.si VZGOJITELJICA
ŠTRASER METKA metka.straser@tscmb.si SLOVENSKI JEZIK
ŠUHEL BOŠTJAN suhel.bostjan@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
TAMŠE ROMAN roman.tamse@tscmb.si ŠPORTNA VZGOJA
TEŽAK OTO oto.tezak@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
URNAUT ANTON anton.urnaut@tscmb.si HIŠNIK
VIDOVIČ SREČKO srecko.vidovic@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
VOLK VLADIMIRA vladimira.volk@tscmb.si NARAVOSLOVNI PREDMETI
VUDLER ALEKSANDER aleksander.vudler@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
VUK MARJAN marjan.vuk@tscmb.si DRUŽBOSLOVNI PREDMETI
WEISSENSTEINER IRENA irena.weissensteiner@tscmb.si NARAVOSLOVNI PREDMETI
ZAVERNIK SREČKO srecko.zavernik@tscmb.si HIŠNIK
ZELENC VANJA vanja.zelenc@tscmb.si ŠPORTNA VZGOJA
ŽERDIN CECILIJA cecilija.zerdin@tscmb.si KUHARICA
ŽUNKOVIČ FRANC franc.zunkovic@tscmb.si ŠPORTNA VZGOJA