ZBORNICA TEORIJE:
telefon 1: 02/229 57 66
telefon 2: 02/229 57 67

DIREKTOR IN RAVNATELJ SREDNJE STROJNE ŠOLE
DARKO KUKOVEC
telefon: 02/229 57 57

RAVNATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
mag. SAMO ČRETNIK
telefon: 02/460 51 67

VODJA MEDPODJETNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA
SREČKO VIDOVIČ
telefon: 02/229 57 71

VODJA ŠOLSKIH DELAVNIC
BRANKO GREGORC
telefon: 02/229 57 71

POMOČNIK RAVNATELJA SREDNJE STROJNE ŠOLE
ALEŠ SMOLE
telefon: 02/460 51 62

TAJNIŠTVO ZAVODA
BOJANA CAFNIK
telefon 02/229 57 56
URADNE URE: od 8. – 10. ure

SVETOVALNA SLUŽBA
ANA KOTNIK KRAJNC
telefon: 02/229 57 60

RAČUNOVODSTVO
MIRA BRUMEC
telefon: 02/229 57 51
URADNE URE: od 10. – 12. ure

KNJIGOVODSTVO
RADA BJELIĆ
telefon: 02/229 57 65
URADNE URE: od 10. – 12. ure

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
BOGDAN PERNEK
telefon: 02/229 57 63

TAJNIK POKLICNE MATURE
PETAR KOS
telefon: 02/460 51 54

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
SANDI VUDLER
telefon: 02/460 51 61, 041/31 32 38

ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE
mag. FRANC ŽUNKOVIČ
telefon: 040/29 63 95

KNJIŽNICA
GAJA LAŠIČ
telefon: 02/229 57 62

VZGOJITELJICA
CVETKA ŠPENDL
telefon: 040/849 548

UČNA TEHNOLOGIJA – RAČUNALNIŠTVO
JANKO DOLENC
telefon: 070/825 026

 

Seznam vseh zaposlenih

Zap.št.PRIIMEK IN IMEElektronski naslovPredmetno področje
1 ARBITER BENO beno.arbiter@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
2 ARNUŠ RAMONA ramona.arnus@tscmb.si TUJI JEZIKI
3 BANDELJ ANDREJA andreja.bandelj@tscmb.si TUJI JEZIKI
4 BELE BRANKO branko.bele@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
5 BJELIĆ RADOSAVA radosava.bjelic@tscmb.si KNJIGOVODSTVO
6 BRUMEC MIRA mira.brumec@tscmb.si RAČUNOVODSTVO
7 CAFNIK BOJANA bojana.cafnik@tscmb.si TAJNIŠTVO
8 CIRINGER ZMAGO zmago.ciringer@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
9 CIZL BORIS boris.cizl@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
10 ČRETNIK SAMO ravnatelj.vss@tscmb.si RAVNATELJ VSŠ
11 DOBRIN LAURA laura.dobrin@tscmb.si SLOVENSKI JEZIK
12 DOLENC JANKO janko.dolenc@tscmb.si VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE
13 DVORŠIČ SUZANA suzana.dvorsic@tscmb.si NARAVOSLOVNI PREDMETI
14 FRAS JULIJA julija.fras@tscmb.si TUJI JEZIKI
15 GAJŠEK FRANC franc.gajsek@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
16 GREGORC BRANKO branko.gregorc@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
17 HAJNC MAJDA majda.hajnc@tscmb.si PERICA, ČISTILKA
18 HANŽELJ MOJCA mojca.hanzelj@tscmb.si TUJI JEZIKI
19 HERLE SABINA sabina.herle@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
20 HORVAT TOMISLAV tomislav.horvat@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
21 HRASTNIK SUZANA suzana.hrastnik@tscmb.si KUHARSKA POMOČNICA
22 JAKOPIČ FRANC franc.jakopic@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
23 JEHART SAŠO saso.jehart@tscmb.si PRAKTIČNI POUK
24 JEMENŠEK ANKA anka.jemensek@tscmb.si TUJI JEZIKI, SLOVENSKI JEZIK
25 JEŠIĆ DRAGICA dragica.jesic@tscmb.si ČISTILKA
26 JURŠIČ MARKO marko.jursic@tscmb.si PRAKTIČNI POUK
27 KANCLER UROŠ uros.kancler@tscmb.si VARNOSTNIK, VRATAR
28 KNEZ BORIS boris.knez@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
29 KOP JOŽE joze.kop@tscmb.si PRAKTIČNI POUK
30 KOS PETAR petar.kos@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
31 KOTNIK KRAJNC ANA ana.kotnik.krajnc@tscmb.si SVETOVALNA SLUŽBA
32 KREPŠA FRANC franc.krepsa@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
33 KUKOVEC DARKO darko.kukovec@tscmb.si DIREKTOR/RAVNATELJ
34 KUKOVEC MIHAEL mihael.kukovec@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
35 LAŠIČ GAJA gaja.lasic@tscmb.si KNJIŽNICA
36 LEDENIK SVETLANA svetlana.ledenik@tscmb.si PRODAJALKA V BIFEJU
37 LJUBEC VLASTA vlasta.ljubec@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
38 MAJCENOVIČ KATJA katja.majcenovic@tscmb.si TUJI JEZIKI
39 MAREK CRNJAC LEILA leila.marek.crnjac@tscmb.si MATEMATIKA
40 MARJANOVIČ VLASTA vlasta.marjanovic@tscmb.si SLOVENSKI JEZIK
41 MASTINŠEK MARJETKA marjetka.mastinsek@tscmb.si PERICA, ČISTILKA
42 MAŠIĆ ISMET ismet.masic@tscmb.si VARNOSTNIK, VRATAR
43 MAURIČ ZDENKA zdenka.mauric@tscmb.si KUHARSKA POMOČNICA
44 MERTELJ MANJA manja.mertelj@tscmb.si MATEMATIKA
45 MIHELAK MATEJ matej.mihelak@tscmb.si PRAKTIČNI POUK
46 MITKOVIČ MAJDA majda.mitkovic@tscmb.si VODJA KUHINJE
47 NOVAK ROBERT robert.novak@tscmb.si DRUŽBOSLOVNI PREDMETI
48 OZEBEK STANISLAV stanislav.ozebek@tscmb.si PRAKTIČNI POUK
49 PAJIĆ SAVKA savka.pajic@tscmb.si ČISTILKA
50 PERKO IVAN ivan.perko@tscmb.si PRAKTIČNI POUK
51 PERNAT LEON leon.pernat@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
52 PERNEK BOGDAN bogdan.pernek@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
53 PERNEK MIRA mirica.pernek@tscmb.si DRUŽBOSLOVNI PREDMETI
54 PODBREŽNIK ANDREJ andrej.podbreznik@tscmb.si TUJI JEZIKI
55 RAJŠEK BOJAN bojan.rajsek@tscmb.si PRAKTIČNI POUK
56 SABOLEK ZDENKA zdenka.sabolek@tscmb.si SLOVENSKI JEZIK
57 SMOLE ALEŠ ales.smole@tscmb.si MATEMATIKA
58 ŠENVETER JERNEJ jernej.senveter@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
59 ŠIJANEC VIKTORIJA viktorija.sijanec@tscmb.si DRUŽBOSLOVNI PREDMETI
60 ŠKORJANC MARTIN martin.skorjanc@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
61 ŠPENDL CVETKA cvetka.spendl@tscmb.si VZGOJITELJICA
62 ŠTRASER METKA metka.straser@tscmb.si SLOVENSKI JEZIK
63 ŠUHEL BOŠTJAN suhel.bostjan@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
64 TAMŠE ROMAN roman.tamse@tscmb.si ŠPORTNA VZGOJA
65 TEŽAK OTO oto.tezak@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
66 URNAUT ANTON anton.urnaut@tscmb.si HIŠNIK
67 VIDOVIČ SREČKO srecko.vidovic@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
68 VOLK VLADIMIRA vladimira.volk@tscmb.si NARAVOSLOVNI PREDMETI
69 VUDLER ALEKSANDER aleksander.vudler@tscmb.si STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
70 VUK MARJAN marjan.vuk@tscmb.si DRUŽBOSLOVNI PREDMETI
71 WEISSENSTEINER IRENA irena.weissensteiner@tscmb.si NARAVOSLOVNI PREDMETI
72 ZAVERNIK SREČKO srecko.zavernik@tscmb.si HIŠNIK
73 ZELENC VANJA vanja.zelenc@tscmb.si ŠPORTNA VZGOJA
74 ŽERDIN CECILIJA cecilija.zerdin@tscmb.si KUHARICA
75 ŽUNKOVIČ FRANC franc.zunkovic@tscmb.si ŠPORTNA VZGOJA