Filter

Izobraževalni programi na TŠC

Poudarek pri programih srednjega poklicnega izobraževanja je na pridobivanju strokovnih in predvsem praktičnih znanj za opravljanje poklica. Po treh letih izobraževanja dobijo dijaki ustrezen naziv:

Avtoserviser

je usposobljen za servisiranje in diagnostiko motornih vozil in motorjev z notranjim zgorevanjem. Težišče dela je na sistematičnem iskanju napak na mehaničnih, pnevmatskih, hidravličnih, električnih in elektronskih sistemih motornih vozil, popravljanju sklopov, nastavljanju osnovnih vrednosti, kontroli in presoji funkcije in stanja motornega vozila.

Avtokaroserist

izdeluje, zamenjuje, predvsem pa popravlja, montira in vzdržuje, predeluje in preureja posamezne dele okvirja, karoserije in nadgradnje motornega vozila. Prav tako vzdržuje, popravlja in izdeluje notranje in zunanje barvane oziroma lakirane površine. Sposoben je oceniti in izbrati najbolj ekonomično pot za odpravo napake na karoseriji vozila.

Oblikovalec kovin – orodjar

se usposablja za izdelavo, montažo, vzdrževanje, kontrolo in usposobitev raznih orodij, z znanji struženja, frezanja, brušenja… Dela, ki so jih nekoč predvsem ročno opravljali rezkalec, brusilec ali strgar, večinoma opravlja danes oblikovalec kovin na računalniško vodenih strojih. Izdeluje posamezne kovinske elemente in jih pripravi za nadaljnjo obdelavo ali vgradnjo v aparate, orodja in delovne stroje.

Inštalater strojnih inštalacij

opravlja dela na širokem področju od napeljave in montaže do nastavitve različnih sistemov (vodovod, plinovod, toplovod, klimatske naprave…). Pri tem razvija sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, obvlada metode in postopke racionalne rabe energije, materiala in časa ter pozna postopke reciklaže, prav tako pa obvlada in razume splošne principe in delovanje energetskih naprav in napeljav.

Mehatronik operater

obvlada znanja, postopke in tehnike za vzdrževanje, proizvodnjo in razvoj strojev, naprav in proizvodnih linij. Spozna sestavne dele, sklope, naprave in sisteme proizvodnih procesov. Pridobi temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in elektronike, avtomatskega vodenja, računalništva in informatike. Pridobi znanje o merilnih in kontrolnih postopkih ter uporabi merilnih in kontrolnih naprav, orodij in strojev.

Po uspešno opravljenem srednjem poklicnem izobraževanju dijaki opravljajo zaključni izpit (slovenščina in izdelek oz. storitev in zagovor).

Programi zahtevajo od dijakov komunikativnost, iznajdljivost, organizacijske sposobnosti in smisel za reševanje tehnoloških in tehničnih problemov. Zaradi raznovrstnosti del je šolanje zanimivo in pestro, omogoča nadaljnje izobraževanje, po štirih letih izobraževanja dobijo dijaki naziv:

Strojni tehnik

je zagotovo med najbolj zaposljivimi tehničnimi poklici. Ima široka obzorja strokovnih tehničnih znanj, zato ga potrebujejo skoraj povsod v strojni industriji, pa tudi v lesni, tekstilni, gradbeni industriji in še kje. Pozna lastnosti in uporabo gradiv s področja kovinsko predelovalne industrije, pridobi temeljna znanja iz obdelave, preoblikovanja in spajanja kovin, pridobijo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in elektronike, obvlada merilne in kontrolne postopke… Pri svojem delu uporablja sodobne tehnologije 3D modeliranja, obdelave, avtomatizacije, robotike…

Tehnik mehatronike

je zaradi poznavanja znanj s področja strojništva, elektrotehnike, avtomatskega vodenja, računalništva in informatike poklic s prihodnostjo, kar pomeni možnost zaposlitve v vseh panogah tehnike,  kjer je potrebno popravljati stroje in naprave, izdelovati nove izdelke ali obvladovati različne procese. Spozna osnove tehnike in programske algoritme procesne avtomatizacije za različne nivoje avtomatizacije, osnove elektronike in mikro računalništva na nivoju strojne in programske opreme krmilno-regulacijskih sistemov, osnove robotike, CNC tehnologije, 3D modeliranja…

Po uspešno opravljenem srednjem strokovnem in poklicno tehniškem izobraževanju dijaki opravljajo poklicno maturo (slovenščina, temeljni strokovni predmet, matematika ali tuji jezik, izdelek oz. storitev in zagovor).

Na praktičnih poklicnih znanjih se nadgrajujejo strokovno teoretična znanja z podporo laboratorijskih vaj. Po dveh letih izobraževanja in končani poklicni maturi dobijo dijaki ustrezen naziv:

Strojni tehnik PTI (3+2)

je zagotovo med najbolj zaposljivimi tehničnimi poklici. Ima široka obzorja strokovnih tehničnih znanj, zato ga potrebujejo skoraj povsod v strojni industriji, pa tudi v lesni, tekstilni, gradbeni industriji in še kje. Svoja poklicna znanja nadgradi s sodobnimi znanji s področja klasične in CNC obdelave kovin, 3D tehnologij, avtomatizacije, robotike…

Avtoservisni tehnik PTI (3+2)

je usposobljen za  vodenje servisne dejavnosti in diagnostike motornih vozil. Predhodna znanja poglobi in nadgradi s sodobnimi znanji s področja stroke, obvlada poklicno specifične metode reševanja nalog, problemov ter strokovnega odločanja, sposoben je priprave predlogov za izvedbo popravil vozila ob upoštevanju priporočil in navodil proizvajalcev vozil, tehničnih in drugih predpisov ter želja in pričakovanj strank.

Po uspešno opravljenem srednjem strokovnem in poklicno tehniškem izobraževanju dijaki opravljajo poklicno maturo (slovenščina, temeljni strokovni predmet, matematika ali tuji jezik, izdelek oz. storitev in zagovor).

Uvajanje moderne tehnologije in sledenje hitremu razvoju postavlja pred nas nove izzive in zahteve po strokovno usposobljenem kadru, ki bo sposoben samostojno sprejemati hitre odločitve. Prav posamezniki, ki to zmorejo in obvladajo, sodijo med tvorce današnjega sodobnega industrijskega razvoja in so vse bolj iskani ne le v Sloveniji, marveč tudi drugod po svetu, kjer razvoj sodobnih tehnologij igra vse pomembnejšo vlogo. Študij traja 2 leti.

Študij strojništva

Ali vas je že kdaj zamikalo, da bi se pridružili ekipi podjetnih, ustvarjalnih in pogumnih ljudi širom sveta, ki predstavljajo gonilo tehnološkega napredka? Če je vaš odgovor pritrdilen in imate željo po tehniškem udejstvovanju, se nam pridružite in postanite inženir strojništva!

Študij avtoservisnega menedžmenta

Postanite avtoservisni inženir in se usposobite za vodjo avtomobilskega servisa ali avtohiše, vodjo in organizacijo lastnega podjetja avtoservisne stroke…

Temeljne kompetence 2023 – 2029

      

V Tehniškem šolskem centru Maribor uporabljamo Microsoft Office 365.
Navodila za prijavo in registracijo.

Tehniški šolski center Maribor je vključen v Eduroam omrežje.

 

Skip to content