(Slovenian) 18. 5. 2022: Kultura v povezavi s stroko (2.a/2, 2.b/2, 2.c/2 in 2.d/2)