URADNE URE:

 • vsak delovnik od 8.30 do 12. ure
 • vsako prvo sredo v mesecu od 15. do 17. ure
 • za izredne študente vsak četrtek od 15. do 17. ure, vendar le ob prehodni najavi po elektronski pošti vsaj dan prej
 • diplomanti VSŠ se po potrjeni dispoziciji diplomskega dela po elektronski pošti s knjižničarko vnaprej dogovorijo za dan in uro konzultacij, bibliotekarskega svetovanja in praktičnega dela v zvezi s pisanjem diplomskih nalog
 • dijaki in študenti se lahko za obisk knjižnice izven uradnih ur dogovorijo s knjižničarko po elektronski pošti

KNJIŽNIČNI RED

 • član šolske knjižnice avtomatsko postane vsak redni in izredni študent ob vpisu na SSŠ in VSŠ; članarine ni
 • izposoja knjižničnega gradiva v COBISS+ je možna samo s pridobljeno kodo
 • rok izposoje je 21 dni, gradivo je možno podaljšati samo enkrat

RAZVOJ IN SISTEMSKE NADGRADNJE ŠOLSKE KNJIŽNICE

Knjižnica Tehniškega šolskega centra Maribor je namenjena uporabnikom Srednje strojne šole in Knjižnice Višje strokovne šole. Knjižnično gradivo in storitve so dostopne in namenjene vsem: rednim in izrednim dijakom, študentom in zaposlenim. Članstvo je brezplačno. Uporabnikom knjižnice sta v Študijski sobi na voljo računalnika, ki sta povezana v internetno omrežje.

V šolskem letu 2018/2019 je TŠC Maribor z vnosom knjižničnega gradiva in kreiranjem lokalnega COBISS+ kataloga postal polnopravni član sistema COBISS+. Vstopna stran: http://www.cobiss.si/, akronim naše knjižnice je TSCMB. Po vstopu na COBISS+ so na voljo uporabniške možnosti s kodo šolske knjižnice TŠCMB na zavihku Moj COBISS.

V šolskem letu 2019/2020 (v mesecu decembru) je Šolska knjižnica v celoti prešla na izposojo v sistemu COBISS+.

BIBLIOPEDAGOŠKA DEJAVNOST IN NALOGE ŠOLSKE KNJIŽNICE

 • nabava, obdelava in izposoja knjižničnega gradiva v bazi COBISS3/Zaloga v skladu z veljavnimi predpisi in standardi
 • izvajanje z zakonom predpisanega števila ur Knjižnično informacijskih znanj / biblio-pedagoške vzgoje za vse prve letnike SSŠ
 • bibliopedagoška pomoč/svetovanje dijakom in študentom pri iskanju gradiva za študijske in raziskovalne namene (referati, seminarske naloge, zaključne/maturitetne naloge, raziskovalne naloge, diplomska dela) v sistemu COBISS+ ter drugih bazah podatkov
 • bibliopedagoška pomoč/svetovanje dijakom in študentom pri navajanju/citiranju uporabljenih virov/literature v predpisanem standardu ISO 690
 • Pomoč/svetovanje diplomantom pri pisanju DD v predpisani/ustrezni oblikovni formi iz Priročnika za pisanje DD
 • izvajanje končnih pregledov diplomskih nalog
 • izdajanje soglasja knjižničarja DIP5
 • sprotni odpis zastarelega, izgubljenega ali uničenega gradiva
 • vodenje šolske kronike

UČBENIŠKI SKLAD – POVEZAVA

*ODDALJEN DOSTOP študentom omogoča dostop do podatkovnih baz člankov, izvlečkov, drugih besedil v polnem formatu (PDF) in elektronskih virov z pridobljenim uporabniškim imenom in geslom. Vse dodatne informacije v zvezi z dostopom dobite v knjižnici.