1. 03-001_IDZNAK_680_2432-2_0.pdf
  2. 03-001_IDZNAK_680_2432-5_0.pdf
  3. 03-001_IDZNAK_680_2433-2_0.pdf
  4. izpis_parcela_680_2432_2.pdf
  5. izpis_parcela_680_2432_5.pdf
  6. izpis_parcela_680_2433_2.pdf
  7. Javna_drazba_2_-_parkirisce_Zolajeva_ulica_MB_P.pdf
  8. Lokacijska_informacija_3514_1128_2024-parkirišče.pdf
  9. Osnutek pogodbe k.o. Tezno parkirišče 2.doc