LEK Lendava

Na lokaciji Lek Lendava razpisujemo možnost opravljanja prakse v oddelku Inženiring. Ciljni študenti so iz programa Strojništvo.

Več informacij: lucija.gasperlin@novartis.com