MLM d.d.

Priložnost za kadrovsko štipendijo

MLM d.d razpisuje dve štipendijski mesti

  • Štipendistom omogoča praktično usposabljanje
  • Štipendistom po uspešno zaključenem izobraževanju nudi takojšno zaposlitev in aktivno uvajanje preko mentorske sheme

V Mariborski livarni si prizadevamo za dobre odnose z zaposlenimi. Stremimo k zaposlovanju strokovnega kadra s širokimi znanji in izkušnjami. Znanje naših zaposlenih nenehno bogatimo in omogočamo njihovo rast. Spodbujamo kreativnost ter uresničevanje novih idej in zamisli.

Zadovoljni zaposleni so ključ našega uspeha. Zato redno spremljamo stanje in dinamiko organizacijske klime in kulture. Rezultati raziskav nam dajejo osnovo za ustvarjanje bolj pozitivnega in prijetnega ozračja, ki bo prispevalo k ustvarjalnosti, delovnemu zagonu in zadovoljstvu vseh zaposlenih.

Prijave: info@mlm-mb.si

MLM – predstavitev 2018http://www.mlm-mb.si/sl/