Talum d.d.

Opravljanje praktičnega izobraževanja v podjetju Talum d.d.

Vse informacije o opravljanju praktičnega izobraževanja za dijake in študente dobite pri ga. Mateji Širec: