BREZPLAČNO USPOSABLJANJE RAČUNALNIŠKO DIGITALNO OPISMENJEVANJE

BREZPLAČNO USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH IN BREZPOSELNIH OSEB v okviru projekta “PRIDOBIVANJE TEMELJNIH in POKLICNIH KOMPETENC od 2018 do 2022

VABILO , VPISNICA RDO DOC, VPISNICA RDO PDF

BREZPLAČNO USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH OSEB NA PODROČJU STROJNIŠTVA V PROJEKTU MUNERA 3

VABILOVPISNI LISTIZJAVA

VABILO PODROČJE AVTOSTROKE, VPISNI LIST, IZJAVA

USPOSABLJANJE SERVISERJEV KLIMATSKIH NAPRAV V MOTORNIH VOZILIH (program E)

RAZPIS IZPITOV

I. ZAČETNO USPOSABLJANJE in OPRAVLJANJE IZPITA

VABILO USPOSABLJANJAURNIK USPOSABLJANJA, PRIJAVNICA USPOSABLJANJA, PRIJAVNICA IZPIT

II. OBNOVITVENO USPOSABLJANJE IN PONOVNI IZPIT

VABILO, PRIJAVNICA