PROJEKT SE JE ZAKLJUČIL 31. 8. 2022.

POROČILO
Promocija in animacija

V času trajanja projekta smo izvedli 13 promocijskih dogodkov in 30 animacijskih dogodkov.

Zraven tega smo vseživljenjsko izobraževanje odraslih oseb reklamirali tudi preko medijev, družbenih omrežij, elektronske pošte in spletne strani zavodov ter v sodelovanju z deležniki iz lokalnega okolja (mestna občina, knjižnice, zavod za zaposlovanje, podjetja, obrtne zbornice, podjetniške zbornice, …).

Promocija in animacija se je izkazala za odličen pristop k obveščanju in osveščanju družbe in okolice o pomenu vseživljenjskega izobraževanja in promoviranju vseh oblik izobraževanja in usposabljanja odraslih oseb v regiji.

Učna pomoč

V učno pomoč smo, skupaj s sodelujočimi šolami in Ljudskima univerzama Slovenska Bistrica in Ptuj, vključili 487 kandidatov in opravili 8133 ur učne pomoči.

V učno pomoč smo, kot konzorcijski partner zadolžen za Podravsko regijo, v vseh štirih letih povabili 17 srednjih šol in 2 Ljudski univerzi. Žal se je povabilu k sodelovanju odzvalo le nekaj šol, sta se pa v učno pomoč vključili obe Ljudski univerzi.

Sama ideja učne pomoči je bila dobra, saj smo z učno pomočjo lahko omogočili udeležencem dodatne ure predavanj in konzultacij.

Predmet javnega razpisa

Promocija

Animacija

Učna pomoč

Kontakt

Dogodki