PROJEKT SE JE ZAKLJUČIL 31. 10. 2022

Pri pripravi programov usposabljanja smo k sodelovanju povabili podjetja in socialne partnerje ter skupaj z njimi pripravili nekaj programov usposabljanja, nekaj pa jih tudi povzeli iz nabora programov projekta.

Tako smo ponudili v izvajanje naslednje programe, in sicer:

 • 3D IZRIS (modeliranje s programskim paketom SOLIDWORKS ali CREO PRAMETRIC),
 • Napredno delo na 3-osni ali 5-osni CNC (ročno programiranje s programskimpaketom WinNC in NC Guide),
 • CAD CAM priprava strategij obdelav (strojno programiranje s  programskim paketom Creo CAM),
 • Meritve v tehniki in tehniško risanje,
 • Upravljanje in vzdrževanje pnevmatskih sistemov,
 • Hidravlika in elektrohidravlika,
 • Osnove avtomatizacije z industrijskimi krmilnik,
 • Diagnostika komunikacijskih omrežij v avtomobilih,
 • Upravljanje in delo na ročno obdelovalnem stroju – struženje,
 • Laserski razrez kovin na CNC rezalnem stroju,
 • MIG/MAG varjenje in
 • Nemščina za strojnike in poslovneže.

Programi so bili zasnovani tako, da so pokrivali specifična strokovna področja, za katera ni mogoče pridobiti poklicnih kvalifikacij znotraj formalnega izobraževanja, na področju neformalnega strokovnega izobraževanja pa je ponudba takšnih izobraževanj slaba, ali pa je sploh ni.

V okviru projekta Munera 3 smo v štiri letnem obdobju (oktober 2018 – oktober 2022) izvedli 25 usposabljanj, v katere je bilo vključenih okrog 380 udeležencev

Usposabljanja so bila za zaposlene osebe brezplačna in sta jih financirata Evropska unija iz Evropskega  socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

EU SKLADI

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Razpisani programi usposabljanj

Prijava na usposabljanja

Kontakt