Tehniški šolski center Maribor je konzorcijski partner v projektu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022«  oz. MUNERA3.

Namen javnega razpisa je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa je izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Programi usposabljanja: V okviru projekta smo skupaj z delodajalci pripravili programe na različnih področjih, ki so na razpolago za izvajanje. Programi usposabljanja temeljijo na izdelavi tehnične dokumentacije s programskim orodjem za 3D modeliranje, CNC obdelavi kovin (ročno in strojno programiranje), razumevanju tehnične dokumentacije, uporabi merilnega orodja v strojništvu, pnevmatiki, hidravliki in avtomatizaciji ter poslovnem komuniciranju v nemškem jeziku.

Usposabljanja so za zaposlene osebe brezplačna in jih financirata Evropska unija iz Evropskega  socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

EU SKLADI

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Razpisani programi usposabljanj

Prijava na usposabljanja

Kontakt