Ime projekta: »MAKS« Most do aktivacije kompetenc in spretnosti

Ljudska univerza Ptuj s partnerji je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in pridobila finančna sredstva za izvajanje projekta »Temeljne kompetence 2023–2029« s katerimi bo zagotovila številne brezplačne programe.

Projektni partnerji:

Ciljna skupina:

Ciljna skupina so odrasli. Prednost pri vključitvi pa imajo skladno z razpisom:

– nižje izobraženi (ISCED 3 ali manj – poklicna srednja šola ali manj),
– aktivni (zaposleni ali iskalci zaposlitve), ki so stari 55 let ali več,
– tujci oz. osebe tujega rodu,
– zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Namen projekta:  povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj projekta:  pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Programi, ki jih bomo izvajali:

  • Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (Razgibajmo življenje z učenjem, Izzivi podeželja),
  • Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev,
  • Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle,
  • Neformalni izobraževalni programi Pridobivanje digitalnih kompetenc (uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr.  Word, Excel, internet, e-pošta, e-uprava,  e-zdravje, uporaba pametnih telefonov in drugih digitalnih naprav, družbena omrežja, …),
  • Neformalni izobraževalni program Sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh (angleščina, nemščina, italijanščina, …),
  • Neformalni izobraževalni program Sporazumevanje v slovenskem jeziku,
  • Neformalni izobraževalni program Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti (programi za osebni razvoj kot so učinkovita komunikacija, vodenje zaposlenih, zdravje na delovnem mestu, tehnike sproščanje, čuječnost, javno nastopanje, finančna pismenost, aktivno državljanstvo, …).

Načrtovani kazalniki:  

  • 216 izvedb programov, od tega 33 javnoveljavnih,
  • vključenih 2592 udeležencev, od tega 396 udeležencev vključenih v javnoveljavni program.

Programi so za udeležence BREZPLAČNI.

Obdobje trajanja projekta: 13. 10. 2023 – 30. 6. 2029

Dejavnosti projekta »Temeljne kompetence 2023-2029« sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS in Evropska unija.

Povezava do spletne strani Evropske kohezijske politike.

USPOSABLJANJA

KONTAKT