5. 4. in 6. 4. 2018 – 3.a/1, 3.b/1 in 3.c/1 – strokovna ekskurzija