BREZPLAČNA USPOSABLJANJA

 

Vabimo vas, da se vključite v brezplačna usposabljanja, ki jih izvajamo v okviru projekta TEMELJNE KOMPETENCE 2023-2029:

SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU – pričetek 11. marca 2024

RAČUNALNIŠKO DIGITALNO OPISMENJEVANJE – pričetek 12. marca 2024

UVODNI SESTANEK ZA VPISANE KANDIDATE: torek, 5. 3. 2024 ob 16.30 v C001!